Меню
Эл-Сөздүк

Частичная уступка

жарым-жартылай өткөрүп берүү
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Частичная уступка

Русский Кыргызский
Уступка товарного знака Товардык белгини ыктыярдуу өткөрүп берүү
Уступка прав застрахованного имущества к другому лицу Камсыздандырылган мүлккө укук башка жакка өтүшү
Уступка прав на застрахованное имущество к страховщику Камсыздандырылган мүлккө укукту камсыздандыруучуга берүү
Уступка прав арендодателем и арендатором третьим лицам Лизинг берүүчүлөрдүн жана лизинг алуучулардын өз укуктарын үчүнчү жактарга ыйгаруусу
- Уступка права на земельный участок на основании гражданско-правовых сделок; - жарандык-укуктук бүтүмдөрдүн негизинде жер тилкесине укукту өткөрүп берүү;
Последствия пустот или недействительным договора; Уступка требований и перевод долга в соответствии с договором. келишимге байланыштуу талаптарга макул болууну жана карыздын өтүшүн камтыйт.
Принятие/уступка/перевод долгового обязательства одной хозяйствующей единицы другой, как правило, по взаимному согласию участвующих сторон. Бир чарба жүргүзүүчү бирдиктин милдеттенмелеринин катышуучу тараптардын макулдугу боюнча экинчисинин кабыл алышы/ага өткөрүлүп берилиши/ага которулушу.
Уступка товарного знака по договору не допускается, если она может привести к путанице для потребителя в отношении продукта, его качества или его изготовителя. Эгерде товарга, анын сапатына, аны жасоочуга карата керектөөчүлөрдү чаташтырууга дуушар кылуунун себеби болуп саналышы мүмкүн болсо, товардык белгини келишим боюнча ыктыярдуу өткөрүп берүүгө жол берилбейт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: