Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Частица вещества

Русский Кыргызский
частица бөлүкчө
чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания предметом вещества \ суть изобретения ойлоп табылган нерсенин түпкү маани-маңызын түшүнүү үчүн талап кылынса, чиймелер жана башка материалдар
Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. Тез тутануучу суюктуктарды, газдарды же жарылуучу заттарды зымсыз жабдуулар орнотулган бөлүмдөрдө чогуу сактап же ташып жүрбөңүз.
Во экспертизы заявки на вещества Кыргызпатент вправе запросить у заявителя материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения. Өтүнмөнү маани-мазмун жагынан калысбаадан өткөрүү мезгилинде Кыргызпатент ансыз калысбаа өткөрүүгө мүмкүн болбогон кошумча материалдарды, анын ичинде ойлоп табуунун өзгөртүлгөн формуласын өтүнмөнүн ээсинен талап кылууга укуктуу.
Во экспертизы заявки на вещества Кыргызпатент вправе запросить у заявителя материалы, без которых проведение экспертизы невозможно, в том числе измененную формулу изобретения. Өтүнмөнүн түпкү маани-маңызын экспертизадан өткөрүп жаткан маалда, Кыргызпатент өтүнмө ээсинен материалдарды, ошондой эле ойлоп табылган нерсенин өзгөртүлгөн формуласын тапшырууну талап кылууга укугу бар, себеби аларсыз экспертизаны жүргүзүү мүмкүн эмес.
Объектами изобретения могут быть устройство, способ, состав вещества, штамм микроорганизма, клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, состава вещества и штамма по новому назначению или любое другое пе Түзүлүш, ыкма, зат, микроорганизмдин штаммы, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жаңы клеткалары, ошондой эле мурда белгилүү болгон түзүлүштү, ыкманы, затты, штаммдарды жаңыча түрдө колдонуу, же техника менен технологиянын бардык тармактарындагы жаңы жетишке
Объектами изобретения могут быть устройство, способ, состав вещества, штамм микроорганизма, клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, состава вещества и штамма по новому назначению или любое другое пе Шайман, ыкма, химиялык байланыштар, микроорганизмдин штаммы, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын клеткалары, ошондой эле мурда белгилүү болгон шайманды, ыкманы, химиялык байланыштарды жана штаммдарды жаңы максатта колдонуу же технология жана техникалык караж
Они включают в себя территории, где могут попросить выключить двигатель автомобиля, нижняя палуба корабля, химической транспортировки или хранения и где воздух содержит химические вещества или частицы, такие как песок, пыль или металлический порошок. Алардын катарына демейде унаа моторун иштетпей коюуга мажбур болгон учурлар, кемелердин төмөнкү палубалары, химикалык заттарды ташуучу же сактоочу жайлар жана абасында химиялык заттар же болбосо чаң, дандын кабыгы же металл күкүмдөрү сыяктуу майда бөлүкчө

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: