Меню
Эл-Сөздүк

Цивилизованное предпринимательство

цивилизациялуу (коом деңгээлиндеги) ишкердүүлүк

цивилизованное предпринимательство

коом деңгээлиндеги ишкердүүлүк

Цивилизованное предпринимательство

цивилизациялуу ишкердик
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Цивилизованное предпринимательство

Русский Кыргызский
Предпринимательство на практике - опыт Фонда демократического образования в Кыргызстане Ишкерлик иш жүзүндө - Кыргызстан үчүн «Демократиялык билим берүү үчүн» Фондунун тажрыйбасы
В экономических вопросах приверженность к частной собственности и рынка является решающим, предпринимательство поощряется и в теоретической исламского права налоговые обязательства на самом деле довольно тривиальны по сравнению с теми, на Западе. Экономикалык өңүттөн карап көрсөк, жеке менчик жана базарга болгон кызыгуу сезими чечүүчү мааниге ээ болуп, ишкердүүлүк менен алектенүүгө уруксат берилет, ошондой эле назарият жүзүндө, мусулман укугундагы салык милдеттемелери Батыштыкына салыштырмалуу эч
Установление партнерских отношений между партнерами по проекту для решения проблем безработицы и социальной изоляции и повышения пропускной способности и эффективности НПО в Кыргызстане, по изучению опыта Польши в социальное предпринимательство и использо Жумушсуздук жана социалдык эсепке албоочулук маселелерин чечүү, ошондой эле социалдык ишкердик боюнча Польшанын тажрыйбасын үйрөнүү, жана башка мыкты практикаларды колдонуу аркылуу Кыргызстанда ӨЭУлардын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жана мүмкүнчүлүгүн

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: