Меню
Эл-Сөздүк

Цены от производителя

өндүрүүчү койгон баа

Цены от производителя

өндүрүүчүнүн баалары
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Цены от производителя

Русский Кыргызский
Цены идут вверх. Баалар көтөрүлөт.
А цены пошли вверх. Ошентип баалар көтөрүлгөн.
Они говорят лишь о том, что цены движутся вверх. Алар жөн гана баалар көтөрүлүп бара жатат дешет.
Сравните цены, когда это возможно, не голые цифры. Мүмкүн болушунча цифраларды эмес, катышты салыштырыңыз.
А это значит, что цены должны обязательно идти вверх. Демек, баалар сөзсүз түрдө кымбатташы керек.
Таким образом, цены на вещи бизнеса купить идти вверх. Ошентип ишкерлер сатып алган нерселердин баалары кымбаттап кетет.
Именно это новые деньги, которые затем раздувает цены. Бааларды көкөлөтүп жиберген нерсе - жаңы акча.
Правительство начинает, скажем, путем фиксации цены на молоко. Мисалы, өкмөт алгач сүттүн баасын белгилегенден баштады дейли.
Для целей оценки местные налоги должны быть исключены из цены. Баа берүү максатында нарктан жергиликтүү салыктар алып салынат.
А газеты или теоретики называют более высокие цены, "инфляция". Бул баалардын кымбатташын гезиттер менен теоретиктер “инфляция” деп атап коюшкан.
Цены пошли вверх, пока денежная величина политики остались прежними. Полистеги акчанын саны мурункудай болгону менен, баалар кымбаттап кеткен.
Снова и снова правительство повторяет, что мы должны контролировать цены. Бирок өкмөт баалар көзөмөлдөнүшү керек деп нечен жолу кайталайт.
Даниэль хочет стать Ближний Восток переговорщик и политика производителя. Даниел Жакынкы Чыгыш маселелери боюнча сүйлөшүү өткөрүүчү жана саясат жүргүзүүчү болууну каалайт.
И если есть более высокие цены, то процентные ставки обязательно пойдут вверх. Ал эми баалар кымбаттаса, пайыздык чендер дагы сөзсүз түрдө көтөрүлөт.
Закон графстве местонахождении и месте производителя или лица, оказав услугу; өндүрүүчүнүн же иш аткарган, кызмат көрсөткөн адам жашаган же турган жердеги өлкөнүн укугу;
Говорят инфляционные условия, что предприниматели вызвать задавая высокие цены. Инфляцияны, алардын айтуусу боюнча, жогорулатылган бааларды сурап жатышкан ишкерлер шартташат.
Но это было в то время, когда цены были значительно ниже, чем они являются сегодня. Бирок ал мезгилде баалар бүгүнкүгө салыштырмалуу кыйла арзан болгон.
Но инфляция не более высокие цены;инфляция является новым деньги закачивается рынке. Бирок, чындап келсе, инфляцияны баалардын кымбатташы шарттабайт, ал базарга келип түшкөн жаңы акчалар менен шартталат.
Вы слышите об этом; Вы читали об этом;люди сравнить цены и говорить об этом достаточно. Бул жөнүндө силер бир топ жерден угуп, окуп, бааларды салыштырып көрсөңөр керек.
Более содержание серебра в валюте упала по сравнению с содержанием меди, тем больше цены выросли. Тыйындагы күмүштүн курамы жездикинен канчалык төмөн болсо, баалар ошончолук көтөрүлгөн.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: