Меню
Эл-Сөздүк

Центральноазиатский Банк Сотрудничества и Развития

Борбордук Азия кызматташтык жана өнүктүрүү банкы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Центральноазиатский Банк Сотрудничества и Развития

Русский Кыргызский
Банк получателя Кабыл алуучунун банкы
планирование развития Өнүгүүнү пландоо
человек сотрудничества Адамдардын кызматташтыгы
АБР Азиатский банк развития АӨБ Азия өнүктүрүү банкы
Во сколько открывается банк? Банк канчалык кеч ачылат?
Международной ассоциации развития Эл аралык өнүгүү ассоциациясы
Международная ассоциация развития ЭЛ АРАЛЫК ӨНҮГҮҮ АССОЦИАЦИЯСЫНЫН АТЫНАН
Проекты промышленных планов развития; тармактарды өнүктүрүүнүн схемаларынын долбоорлору;
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Национальный банк Кыргызской Республики Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
Банк Кыргызстана имеет следующие функции: Кыргыз банкы төмөнкү кызматтарды аткарат:
Министерство труда и социального развития КР Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги
2. Перспективы экономического развития в 2011-2013 2. ЭКОНОМИКАНЫН 2011-2013-ЖЫЛДАРДА ӨНҮГҮҮ КЕЛЕЧЕКТЕРИ
Nokia придерживается политики непрерывного развития. Nokia тынымсыз өнүгүү саясатын жүргүзөт.
Банк, признанный в установленном порядке банкротом. Белгиленген тартипте банкрот катары таанылган банк.
Национальный банк может отказать в приложение, если: Улуттук банк төмөндөгү учурларда табыштаманы канааттандыруудан баш тартышы мүмкүн:
Это пример сотрудничества между сообществом и Советом. Бул коом менен Кеңештин ортосундагы кызматташтыктын мисалы.
Программа развития Организации Объединенных Наций ПРООН БУУӨП Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы
облегчить муниципальной собственности защиты и развития; муниципалдык менчиктин сакталышын жана өөрчүтүлүшүн камсыз кылуу;
Принципы международного сотрудничества в лесных отношений Токой мамилелери жагындагы эл аралык кызматташтыктын принциптери

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: