Меню
Эл-Сөздүк

Центральная компания финансово-промышленной группы

Өнөржайлык-каржы тобунун борбордук компаниясы

Центральная компания финансово-промышленной группы

ӨНӨРЖАЙЛЫК-КАРЖЫ ТОБУНУН БОРБОРДУК КОМПАНИЯСЫ – айрым өлкөлөрдүн, (м.: РФ), мыйзамдарына ылайык, өнөржайлык-каржы тобун (ӨКТ) түзүү жөнүндөгү келишимдин баардык катышуучулары тарабынан уюштурулган, же ага карата негизги коом болуп, мыйзам же келишимдин күчү менен ӨКТ-нын ишин жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу болгон юридикалык жак саналат. ӨКТ Б. к. эреже катары инвестициялык иниститут болуп саналат. ӨКТ Б. к. чарбалык коом, ошондой эле ассоциация, бирлик катары түзүүгө жол берилет. ӨКТ Б. к. Уставы анын ишмердигинин багыттарын жана максаттарын аныктоосу жана ӨКТ Б. к. түзүү жөнүндөгү келишимдин шарттарына ылайык келүүсү тийиш.

Центральная компания финансово-промышленной группы

финансы-өнөр жай тобунун борбордук компаниясы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Центральная компания финансово-промышленной группы

Русский Кыргызский
Группы абонентов. Абоненттердин топтору .
Акционерная компания Акционердик коом
Позвоните другие группы. Башка топторду чакыргыла .
Коопсуздук жабдуусун чыгаруучу компания Security Equipment Company
Автор объекта промышленной собственности Өнөр жай менчигинин объектисинин автору
автор объекта промышленной собственности өнөр жай менчигинин объектисинин автору
Микро-финансовая компания и ее основатели Микрокаржы компаниясы жана анын уюмдаштыруучулары
далее - объекты промышленной собственности мындан ары - өнөр жай менчигинин объекттери
Приоритет объекта промышленной собственности Өнөр жай менчигинин объектинин артыкчылыгы
Приоритет объекта промышленной собственности Өнөр жай менчигинин объектисинин артыкчылыгы
BFEA Бишкекская финансово-экономическая академия БФЭА Бишкек финансы-экономикалык академиясы
Авторство на объекты промышленной собственности өнөр жай менчигинин объекттерине болгон авторлук
Авторство на объекты промышленной собственности; өнөр жай менчигинин объекттерине авторлук жөнүндө;
автор (авторы) объекта промышленной собственности; өнөр жай менчигинин объектисинин авторуна (авторлоруна);
Правовая охрана объектов промышленной собственности Өнөр жай менчигинин объекттерин укуктук жактан коргоо
Исключительные права на объекты промышленной собственности Өнөр-жай менчигинин объекттерине карата өзгөчө укуктар
В этом случае, микро-финансовая компания подлежит ликвидации. Бул учурда микрокаржы компаниясы жоюлууга тийиш.
Условия патентоспособности объектов промышленной собственности Өнөр жай менчигинин объекттеринин патентке жарамдуулугунун шарттары
Пусть группы доложить о плане их Советом для решения этого вопроса. Топтор көйгөйдү чечүү үчүн, өз Кеңешинин пландары жөнүндө айтып бериши керек.
Финансово-техническое состояние школ ухудшилась по сравнению с 2001. Мектептердин материалдык-техникалык абалы 2001-жылга салыштырганда начарлап кеткен.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: