Меню
Эл-Сөздүк

Цена фас

ФАС БААСЫ – жүктү кеме токтоочу жайга жеткирүү менен жөнөтүүчүнүн транспорттук-экспедитордук чыгымдарын чектөөчү баа.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Цена фас

Русский Кыргызский
нулю цена нөлгө барабар баа
Цена включает налог с продаж? Баага сатуу салыгы кошулганбы?
недействительным цена (сумма) жарамсыз баа (сумма)
Цена включает плату за обслуживание? Тейлөө акысы баага киреби?
Оценка стоимости (нормативная цена) земель Жердин нарктык баасы (ченемдик баа)
Цена за продажу имущества путем комиссионера Комиссионер тарабынан сатылуучу мүлктүн наркы
Цена одной валюты, выраженная в другой валюте. Бир валютанын башка валютада туюндурулган баасы.
Эта страна Утопия сказал: "Мы также принимаем эту новую 'цена. Утопия өлкөсү “Биз дагы бул жаңы “бааны” кабыл алдык.
Цена предложены и возмещаемых расходов не должна быть предметом обсуждения. Сунуш кылынган баа, ошондой эле чыгашаларды төлөп берүү талкууга алынбайт.
Для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями прежняя цена останется. Ардагерлер менен мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн баалар ошол бойдон кала берет.
Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны Бир өлкөнүн акча бирдигинин башка өлкөнүн акча бирдигинде туюндурулган баасы
Данные об оценке стоимости (нормативная цена) земли составляют информацию оценки земли. Жерлердин нарктык баасы (ченемдик баа) боюнча маалыматтар жерге баа берүүчү маалыматты түзөт.
Оценочная стоимость земли должна быть стартовая цена земельного участка торговались на продажу. Соодага коюлган жер тилкесинин баштапкы баасы жердин нормативдик наркы болуп саналат.
Две трети компаний связывалась Kloop думали, что пятнадцать сомов поездка была бы оптимальная цена. Клооп сурамжылоо жүргүзгөн компаниялардын үчтөн экиси жол киренин оптималдуу баасы он беш сом болушу керек деп эсептешет.
оценка Значение (нормативная цена) земель осуществляется в порядке, установленном законодательством. Жердин нарктык баасы (ченемдик баа) мыйзамдарда белгиленген тартипте аныкталат.
Это непопулярная, но мы понимаем, что цена на топливо будет продолжать расти, 24.kg цитирует депутата, как говорят. Бул жакшы айла эмес, бирок биз түшүнөбүз, бирок күйүүчү майга акча дагы да көтөрүлө берет, — деп цитаталайт депутатты 24.kg.
Цена валюты одного государства, выраженная в валюте другого государства, установленная на момент заключения сделки. Бир мамлекеттин башка мамлекеттин валютасында туюндурулган валютасынын бүтүм келишилген учурга карата белгиленген баасы.
Сумма платежа должна быть не ниже, чем цена лицензии, которая определяется в соответствии с установившейся практикой. Төлөмдөрдүн өлчөмү, түптөлүп калган тажрыйбага ылайык белгиленген лицензиянын баасынан төмөн болбошу керек.
Сумма платежа должна быть не ниже, чем цена лицензии, которая определяется в соответствии с установившейся практикой. Төлөмдөрдүн өлчөмү лицензиянын калыптанган тажрыйбага ылайык белгиленген баасынан төмөн белгиленбөөгө тийиш.
для имущества, отчуждаемого по договору купли-продажи или другого компенсацию контракта, его цена по настоящему договору; соода-сатык келишими же башка акы төлөнүүчү келишим боюнча ажыратылган мүлк үчүн - анын ушул келишим боюнча наркы;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: