Меню
Эл-Сөздүк

Цена лицензии

лицензиянын баасы

цена лицензии

лицензиянын баасы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Цена лицензии

Русский Кыргызский
нулю цена нөлгө барабар баа
Принудительные лицензии. Аргасыз лицензиялар.
Подвеска и отзыв лицензии Лицензияны токтото туруу жана кайтарып алуу
Неуплата за выдачу лицензии; лицензия берүү үчүн акы төлөнбөсө;
Нет принудительные лицензии. Аргасыз лицензияларды колдонбоо.
Цена включает налог с продаж? Баага сатуу салыгы кошулганбы?
недействительным цена (сумма) жарамсыз баа (сумма)
Прекращение действия лицензии Лицензияны токтотуу
выдача принудительной лицензии мажбурлоо лицензиясын берүү
выдача принудительной лицензии; мажбурлоо лицензиясын берүү жөнүндө;
Цена включает плату за обслуживание? Тейлөө акысы баага киреби?
Лицензии на вещательных организаций. Эфирге берүүлөрдү ишке ашыруучу уюмдар үчүн лицензиялар.
Основания для отказа в выдаче лицензии Лицензияны берүүдөн баш тартуунун негиздери
Оценка стоимости (нормативная цена) земель Жердин нарктык баасы (ченемдик баа)
Основания для прекращения действия лицензии Лицензияны токтотуу үчүн негиздер
Лицензии, выдаваемые компетентными органами. Компетенттүү орган тарабынан берилүүчү лицензиялар.
Сроки рассмотрения просьбы о выдаче лицензии Лицензия алууга жазылган арызды кароонун шарттары
Цена за продажу имущества путем комиссионера Комиссионер тарабынан сатылуучу мүлктүн наркы
Лицензии, выдаваемые компетентными органами. Компетенттүү органдар тарабынан берилүүчү лицензиялар.
Цена одной валюты, выраженная в другой валюте. Бир валютанын башка валютада туюндурулган баасы.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: