Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Цена земли

Русский Кыргызский
нулю цена нөлгө барабар баа
Земли запаса Запастагы жерлер
Защита земли Жерлерди коргоо.
земли запаса. сактоодогу жерлер.
лесной фонд земли; токой фондусунун жерлери;
земли лесного фонда Токой фондусунун жерлери
земли лесного фонда Токой фондусунун жерлери
земли водного фонда; суу фондусунун жерлери;
Зонирование земли пунктам Калктуу конуштардын жерлерин зоналарга бөлүү
Вывод Особенно ценные земли Өзгөчө баалуу жерлерди алып коюу
Опять же, жир земли идет wasichu. Кайрадан жакшы жерлерге Уасишу ээ болду.
Цена включает налог с продаж? Баага сатуу салыгы кошулганбы?
недействительным цена (сумма) жарамсыз баа (сумма)
5) эффективное использование земли; 5) жерди натыйжалуу пайдалануу;
Цена включает плату за обслуживание? Тейлөө акысы баага киреби?
Использование земли населенных пунктов Калктуу конуштардын жерлерин пайдалануу
Передача лесных земель в нелесные земли Токойлуу жерлерди токойсуз жерлерге айландыруу
Земли сельскохозяйственного назначения Айыл чарба багытындагы жерлер
земли сельскохозяйственного назначения; айыл чарба багытындагы жерлер;
Оценка стоимости (нормативная цена) земель Жердин нарктык баасы (ченемдик баа)

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: