Меню
Эл-Сөздүк

Целиком и полностью

бүт бойдон жана толугу менен
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Целиком и полностью

Русский Кыргызский
полностью; такыр;
Я с Вами полностью согласен Мен сизге толугу менен кошулам
Я с Вами полностью согласен Мен сиз менен макулмун
формула полезной модели, полностью основанную на описании; пайдалуу моделдин сүрөттөмөсүнө толук негизделген формуласын;
формула на полезную модель, полностью основанную на описании сыпаттамага толугу менен негизделген пайдалуу үлгүнүн формуласы
Арендаторы и другие клиенты: только 3 инкубатора полностью заняты. Ижарачылар жана башка кардарлар: 3 гана инкубатор толук иш жүргүзөт.
Заимствование средств, получаемых полностью или частично от нерезидентов. Резидент эместерден толук же жарым-жартылай алынган карыздык каражаттар.
формула изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании ойлоп табылган нерсенин түпкү маани-маңызын чагылдырган жана толугу менен сыпаттамага негизделген формуласы
формула изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании; ойлоп табуунун маңызын көрсөтүүчү жана сүрөттөмөгө толук негизделген анын формуласын;
б) полностью принадлежит одному или более иностранным физическим или юридическим лицам; б) бир же андан ашык чет өлкөлүк жеке же юридикалык жактарга толугу менен таандык болгон;
Чтобы полностью посвятить себя проповеднической работы Kingdom-, они сделали важные жертвы. Өздөрүн Падышалык жөнүндө кабар айтуу ишине толугу менен арноо үчүналар чоң курмандыктарга барышкан
Полностью оплаченный уставный капитал образует основу микро-кредитной капитала компании. Микронасыялык компаниянын капиталын толугу менен төлөнгөн жаргылык капитал түзөт.
ТАМ / БАС полностью интегрированы в деятельности ЕБРР, наряду банковской и инвестиционной. TAM/BAS программасы ЕККӨБнын банктык жана инвестициялык ишкердигине толугу менен кирген.
В настоящее время обслуживание клиентов этих банков осуществляется практически полностью. Учурда, бул банктардын кардарларды тейлөөсү дээрлик толук көлөмдө жүзөгө ашырылууда.
Полностью оплаченный уставный капитал должен стать основой капитала микрофинансовой компании. Микрокаржы компаниясынын капиталынын негизин толугу менен төлөнгөн жаргылык капитал түзөт.
Они были во главе бизнес-организаций, но они должны были полностью и точно соблюдать госзаказов. Алар бизнес уюмдардын башчысы болушканы менен, өкмөттүн буйруктарын толугу менен аткарышкан.
Они были во главе бизнес-организаций, но они должны были полностью и точно соблюдать госзаказов. Алар ишкананын башчысы болушканы менен, өкмөттүн буйруктарын кыңк дебестен аткарышып, ага толугу менен баш ийишкен.
Гражданское общество и государство, таким образом, не следует полностью отделена от theirreligious фондов. Демек, жарандык коом менен мамлекет өзүнүн диний негиздеринен таптакыр ажырабашы керек.
если жалоба удовлетворяется полностью или частично, корректирующие меры, которые должны быть приняты. даттануу толук же жарым-жартылай канааттандырылганда баяндалган талаптарды канаттандырууга багытталган чаралар.
если жалоба удовлетворяется полностью или частично, корректирующие меры, которые должны быть приняты. даттануу толук же жарым-жартылай канааттандырылган учурда баяндалган талаптарды канааттандырууга багытталган чаралар.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: