Меню
Эл-Сөздүк

Терминал пополнения банковской платежной карты

Акча каражаттарын банктык эсептен картка түшүрүү, ПИН-кодду, лимиттерди алмаштыруу, картты колдонуу мөөнөтүн узартуу үчүн каралган түзүлүш.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Терминал пополнения банковской платежной карты

Русский Кыргызский
карты карталар
Терминал терминал
Терминал. мөөнөттүү
Мета-карты Meta карточкалары
игральные карты карта оюну
карты Регистрация Каттоо карталары
Регистрация карты Каттоо баракчалары
Вы принимаете кредитные карты? Кредиттик карта аласыңарбы?
в связи с их пополнения и замены аларды жаңыртууга жана алмаштырууга байланыштуу
Используя, "Точка" Терминал "ОСМП" «"Точка" БТКАС» терминалдары аркылуу
Земельного кадастра карты и планы Жер-кадастр карталары жана пландары
Платежной Даты 15 января и 15 июля каждого года. Төлөө мөөнөттөрү – ар бир жылдын он бешинчи январы жана он бешинчи июлу.
Нестабильное положение предусмотрено отток вкладов из банковской системы. Мындай туруксуз жагдайдын түптөлүшү, банк тутумунан депозиттердин агылып чыгуусун шарттаган.
Устройство для снятия наличных денежных средств с банковского счёта с помощью карты Банктык эсептен нак акча каражаттарын карттын жардамы менен алуу үчүн каралган жабдуу.
Был сокращение общего уровня активов, капитала и депозитной базы в банковской системе. Банк секторунда суммардык активдердин, капитал, депозиттик база деңгээлдеринин төмөндөшү жүргөн.
Карта, на которой хранится стоимость, которую держатель карты заранее оплатил эмитенту. Карт ээси эмитентке мурда төлөп койгон нарк сакталып туруучу карт.
Карты кадастровые и планы должны быть составной (графический) часть земельного кадастра. Кадастрлык карталар жана пландар жер-кадастрынын курамдык (графикалык) бөлүгү болуп эсептелет.
ТАМ / БАС полностью интегрированы в деятельности ЕБРР, наряду банковской и инвестиционной. TAM/BAS программасы ЕККӨБнын банктык жана инвестициялык ишкердигине толугу менен кирген.
Банк, являющийся участником платежной системы и получающий платежный документ или сообщение. Төлөм системасынын катышуучусу болуп саналган жана төлөм документтерин же билдирүүлөрдү алуучу банк.
Банк, являющийся участником платежной системы и инициирующий платежный документ или сообщение. Төлөм системасынын катышуучусу болуп саналган жана төлөм документтерин же билдирүүлөрдү демилгелеген банк.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: