Меню
Эл-Сөздүк

Складское хозяйство

кампа чарбасы

складское хозяйство

кампа чарбасы
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Складское хозяйство

Русский Кыргызский
сельское хозяйство Айыл чарбасы
Обычная складское свидетельство должно содержать данные, указанные в статье девятьсот шесть настоящего Кодекса, а также указание, которое выдается в виде предъявителя. Жөнөкөй кампа күбөлүгү ушул Кодекстин тогуз жүз алтынчы беренесинде каралган маалыматтарды, ошондой эле анын көрсөтүүчүгө берилгендиги тууралуу маалыматтарды камтууга тийиш.
Программа инвестиций в сельское хозяйство в течение одного года, используя для его реализации средства от кредита АТЭС предоставленной Всемирным банком в размере сорока пяти миллионов долларов США; бир жылда айыл чарбасын инвестициялоо программасын, аны ишке ашырууга Дүйнөлүк банк АРЕАС'га бөлгөн кырк беш миллион АКШ доллары суммасындагы кредит каражаттарын пайдалансын;
Товары, полученные для ответственного хранения с двойным или обычный складское свидетельство может быть предметом залога в ходе его ответственного хранения путем залога соответствующего свидетельства. Сактоого кош же жалкы капа күбөлүгү менен алынган буюмдар алар сактоодо турган учурда тиешелүү күбөлүктү күрөөгө койуу жолу менен күрөөгө коюлушу мүмкүн.
Покрытие местную деловую удар означает отчетности по работодателей и работников, строительство и продажа недвижимости, а также бизнес-секторов, которые держат местную экономику идет, будь то сельское хозяйство, производство, добыча, или здравоохранение. Жергиликтүү бизнес тармагында иштөө жалдоочулар менен жумушчулар, курулуш, кыймылсыз мүлк сатуу, ошондой эле жергиликтүү экономиканы кармап турган айыл чарбасы, өндүрүш, кен казуу же саламаттыкты сактоо сыяктуу тармактар боюнча кабарларды жазуу дегенди би
Физическое лицо или группа физических лиц, которые проживают совместно, ведут совместное хозяйство, объединяют полностью или частично свои доходы и имущество и совместно потребляют определенные виды товаров и услуг (главным образом жилье и продукты питания). Домашние хозяйства могут осуществлять любую экономическую деятельность, в том числе производство. Чогуу жашап, биргелешип чарба жүргүзүшкөн, кирешелерин жана мүлктөрүн толугу менен же анын бөлүгүн бириктирген, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн айрым бир түрлөрүн биргелешип керектеген (айрыкча турак жайды жана тамак-ашты) жеке адам же адамдар тобу. Үй чарбалары кандай болбосун экономикалык ишкердикти, анын ичинде өндүрүштү жүргүзө алат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: