Меню
Эл-Сөздүк

Система законодательства

Мыйзамдар тутуму

Система законодательства

МЫЙЗАМДАР ТУТУМУ – анын булактарынын түзүлүшүн чагылдырган укуктун сырткы таризи (кара: Укук булактары ). Жөнгө салынуучу мамилелердин мүнөзүнө, ошондой эле ченемдик актыларды чыгаруучу органдардын, мамлекеттик органдардын даражалык тутумундагы ээлеген ордуна жараша мамлекеттин колдонуудагы баардык ченемдик актылардын бирдиктүү топтомун билдирген курамдык элементтерге бөлүнөт. Мыйзамдар тутумун укук тутумунан айырмалоо зарыл. Биринчисинин баштапкы бөлүкчөсү ченемдик укук актысы болсо, экинчисиники – укук ченеми.

Система законодательства

мыйзамдар тутуму
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Система законодательства

Русский Кыргызский
Банковская система Банк тутуму
Система требует реформ Тутум реформалоону талап кылат
Что такое ставка "система"? «Систем» коюму деген эмне?
Эта система требует акты обмена. Бул тутум айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат.
Эта система требует акты обмена. Бул система айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат.
Система реализации лесоустроительных Токой күтүүнү жүргүзүү тутуму
Принципы земельного законодательства. Жер мыйзамдарынын принциптери
Цели и задачи лесного законодательства Токой мыйзамдарынын максаттары жана милдеттери
Виды нарушений водного законодательства Суу мыйзамдарын бузуунун түрлөрү
Для армии это единственно возможный система. Аскер үчүн, бул колдоно ала турган бирден-бир систем.
Для армии это единственно возможный система. Анткени бул, аскер колдоно ала турган бирден-бир система.
Это такая система, что разрушает рынки, вы знаете. Бардыгыбызга маалым болгондой, базардын таш-талканын так ушундай тутум чыгарат.
СОДЕЙСТВИЕ В совершенствованию законодательства МЫЙЗАМДЫ ЖАКШЫРТУУГА КӨМӨК КӨРСӨТҮҮ
Надзор за осуществлением лесного законодательства Токой мыйзамдарынын аткарылышына көзөмөл жүргүзүү
"Система 2/3", в частности, состоит из трех результатов. «Систем 2/3», алсак, үч натыйжадан турат.
Ответственность за нарушение водного законодательства Суу мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик
Примером такого специального меры является система квот. Атайын чаранын мисалы болуп квота системасы саналат.
Единая система государственного материального резерва КР Кыргыз Республикасынын мамлекеттик резервинин бирдиктүү тутуму
Ответственность за нарушение земельного законодательства Жер мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик
Любое использование в нарушение законодательства запрещено. Мыйзамдын чегинен чыгууга тыюу салынат.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: