Меню
Эл-Сөздүк

Система денежных переводов

акча которуу тутуму

Система денежных переводов

Төлөм системасынын катышуучусунун калктан акча каражаттарын алар адресатка төлөнүп бериле турган шартта гана кабыл алуусу боюнча төлөм системасынын түрү.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Система денежных переводов

Русский Кыргызский
Банковская система Банк тутуму
изменение денежных акчалай төлөө
Два денежных проблем Акчага байланыштуу эки көйгөй
В отношении переводов. Котормого карата.
В отношении переводов. Котормолорго карата.
14 Два денежных проблем 14. Акчага байланыштуу эки көйгөй
Система требует реформ Тутум реформалоону талап кылат
Что такое ставка "система"? «Систем» коюму деген эмне?
Переполнение счетчика денежных накталай акча эсептегичи толуп калды
Эта система требует акты обмена. Бул тутум айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат.
Эта система требует акты обмена. Бул система айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат.
Система реализации лесоустроительных Токой күтүүнү жүргүзүү тутуму
Не используйте его для денежных целей ". Алтынды акча-каражаты катары колдонбогула!”
Для армии это единственно возможный система. Аскер үчүн, бул колдоно ала турган бирден-бир систем.
Для армии это единственно возможный система. Анткени бул, аскер колдоно ала турган бирден-бир система.
Это такая система, что разрушает рынки, вы знаете. Бардыгыбызга маалым болгондой, базардын таш-талканын так ушундай тутум чыгарат.
Приток денежных трансфертов также зарегистрирован. Акча которуулардын агып келишинин көбөйгөндүгү катталган.
Сумма денежных выплат не может превышать сумму чека накталай акча менен төлөөнүн суммасы чектин суммасынан ашпайт
"Система 2/3", в частности, состоит из трех результатов. «Систем 2/3», алсак, үч натыйжадан турат.
Обзор денежных показателей и прогноз до конца 2010 года. Акча - насыялык көрсөткүчтөргө жүргүзүлгөн талдап иликтөөлөр жана 2010- жылдын акырына чейин болжолдоолор.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: