Меню
Эл-Сөздүк

Система ведения реестра владельцев ценных бумаг

Баалуу кагаз ээлеринин реестрин жүргүзүү тутуму

Система ведения реестра владельцев ценных бумаг

БААЛУУ КАГАЗ ЭЭЛЕРИНИН РЕЕСТРИН ЖҮРГҮЗҮҮ ТУТУМУ – баалуу кагаз ээлеринин тизмесин түзүүгө, көрсөтүлгөн жактарга маалыматтарды алууга жана жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүүчү баалуу кагаз ээлери менен анын шарттуу кармоочуларынын атына катталган баалуу кагаздарга карата тутумда катталгандарды далдаштырууну камсыз кыла турган кагазда жана/же электрондук маалымат базасын пайдалануу аркылуу катталган маалыматтардын жыйындысы. Б. к. э. р. ж. т. тутумга өзгөртүү зарылчылыгын алып келе турган, ошондой эле тизме кармоочунун ал аракеттер менен байланышкан баардык фактылар менен документтер боюнча маалыматтарды чогултуу жана сактоо иштерин камсыз кылууга тийиш. Баалуу кагаз ээлери менен анын шарттуу кармоочулары Б. к. э. р. ж. т-на маалыматтарды берүү эрежесин сактоого милдеттүү. Көрсөтүүчүнүн баалуу кагаздары үчүн бул тутум таркатылбайт.

Система ведения реестра владельцев ценных бумаг

баалуу кагаздардын ээлеринин реестрин жүргүзүү тутуму
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Система ведения реестра владельцев ценных бумаг

Русский Кыргызский
Банковская система Банк тутуму
Система требует реформ Тутум реформалоону талап кылат
Что такое ставка "система"? «Систем» коюму деген эмне?
Эта система требует акты обмена. Бул тутум айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат.
Эта система требует акты обмена. Бул система айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат.
Система реализации лесоустроительных Токой күтүүнү жүргүзүү тутуму
День выпуска ценных бумаг в обращение. Баалуу кагаздарды жүгүртүүгө чыгаруу күнү.
Для армии это единственно возможный система. Аскер үчүн, бул колдоно ала турган бирден-бир систем.
Для армии это единственно возможный система. Анткени бул, аскер колдоно ала турган бирден-бир система.
Устранение патентного поверенного из реестра Патенттик ишенимдүү өкүлдөрдү Реестрден чыгаруу
Участие владельцев помещения в общих расходах Имараттардын менчик ээлеринин жалпы чыгымдарды тартышы
Это такая система, что разрушает рынки, вы знаете. Бардыгыбызга маалым болгондой, базардын таш-талканын так ушундай тутум чыгарат.
Прав владельцев Premise использовать общее имущество Имарат жайлардын менчик ээлеринин жалпы мүлктү пайдалануу укугу
"Система 2/3", в частности, состоит из трех результатов. «Систем 2/3», алсак, үч натыйжадан турат.
Права и обязанности владельцев помещения в Партнерства Турак жай менчик ээлеринин укуктары жана милдеттери
Примером такого специального меры является система квот. Атайын чаранын мисалы болуп квота системасы саналат.
устойчивое развитие новых форм ведения лесного хозяйства. токой чарбачылыгын жүргүзүүйүн жаңы формаларын туруктуу өнүктүрүү.
Единая система государственного материального резерва КР Кыргыз Республикасынын мамлекеттик резервинин бирдиктүү тутуму
Государственный информационная система земельного кадастра Жер жөнүндө мамлекеттик жер-кадастр маалымат тутуму
Основные принципы ведения государственного земельного кадастра Мамлекеттик жер кадастрын жүргүзүүнүн негизги принциптери

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: