Меню
Эл-Сөздүк

Система амбулакральная

к. Амбулакрапьная система. Организмде кыйла системалар бар: с. водно-сосудистая к. Амбулакральная система с. выделительная — к. Выделительная система; с. воротная (анат.) — дарбаза системасы, көңдөй веналардын боорго кирип, андан чыккан жолдору; с. гастроваскулярная (анат.) — гастерваскулярдык система; с. Дыхательная (анат.) — дем алдыруу системасы, организмге керектүү кычкылтекти пайдаландыруучу жана көмүркычкыл газын ткандардан канга чыгартуучу органдар системасы; с. Зубная (анат.) — тиш системасы, жемди ашты майдалоого арналган органдар системасы; с. кровеносная — к. Кровеносная система; с. к. замкнутая — к. Кровеносная система замкнутая; с. к. незамкнутая — к. Кровеносная система незамкнутая; с. лимфатическая — к. Лимфатическая система; с. нервная (анат.) — нерв системасы, организмди нервдер менен жабдыган система, булардын кыйла түрлөрү бар: с.н. анимальная — к. соматическая; с.н. вегетативная — вегетативдик нерв системасы, организмдин эркине баш ийбей автономно аракеттенүүчү нерв системасы, с.н. парасимпатическая — парасимпатикус нерв системасы, вегетативдик нерв системасынын бир функциялык бөлүгү (симпатикус нерв системасынын терс функциясын аткарат); с.н. периферическая — перифериялык нерв системасы, бүткүл ткандарды, органдарды сезим, кыймыл, тиричилик аракеттери менен камсыз кылуучу нервдердин жалпысы; с.н. разбросанноузловая — чачылган түйүндүү нерв системасы, с.н. симпатическая — симпатикус нерв системасы, вегетативдик нерв системасынын бир функциялык бөлүгү (парасимпатикус нерв системасынын терс функциясын аткарат); с.н. соматическая — сомалык нерв системасы; с.н. центральная — борбордук нерв системасы, мээ, сүйрү мээ, каракуш мээ жана жүлүн — мына ушулардын баарысынын жалпы физиологиялык аты; с.н. цепочная — теспесымак нерв системасы.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Система амбулакральная

Русский Кыргызский
Банковская система Банк тутуму
Система требует реформ Тутум реформалоону талап кылат
Что такое ставка "система"? «Систем» коюму деген эмне?
Эта система требует акты обмена. Бул тутум айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат.
Эта система требует акты обмена. Бул система айырбаштоо иш-аракеттерин талап кылат.
Система реализации лесоустроительных Токой күтүүнү жүргүзүү тутуму
Для армии это единственно возможный система. Аскер үчүн, бул колдоно ала турган бирден-бир систем.
Для армии это единственно возможный система. Анткени бул, аскер колдоно ала турган бирден-бир система.
Это такая система, что разрушает рынки, вы знаете. Бардыгыбызга маалым болгондой, базардын таш-талканын так ушундай тутум чыгарат.
"Система 2/3", в частности, состоит из трех результатов. «Систем 2/3», алсак, үч натыйжадан турат.
Примером такого специального меры является система квот. Атайын чаранын мисалы болуп квота системасы саналат.
Единая система государственного материального резерва КР Кыргыз Республикасынын мамлекеттик резервинин бирдиктүү тутуму
Государственный информационная система земельного кадастра Жер жөнүндө мамлекеттик жер-кадастр маалымат тутуму
Единый налог применяется система на территории Кыргызской Республики. Кыргыз Республикасынын аймагында бирдиктүү салык тутуму иштейт.
И поэтому это система, разработанная который очень хорошо известен всем. Ошону менен, жалпыга маалым болгон тутум келип чыгат.
"Система" является ставка, которая состоит по меньшей мере из трех событий. «Систем» коюму кеминде үч окуядан турат.
Система, совокупность организованных, упорядоченных бухгалтерских счетов. Тизмектелген, тартипке келтирилген бухгалтердик эсептер системасы, алардын жыйындысы.
Система, которая используется для обработки проведения розничных платежей. Чекене төлөмдөрдү иштеп чыгуу жана өткөрүү үчүн колдонулган система.
Если вы выбираете и введите "Система", а затем Вы увидите несколько вариантов. Эгер Сиз бул калькулятордо өзүңүз тандап алган системди көрсөтсөңүз, анда бир нече вариант көрөсүз.
Система, которую вы можете выбрать, зависит от количества прогнозируемых исходов. Сиз тандай ала турган систем божомолдонгон жыйынтыктардын санына көз каранды.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: