Меню
Эл-Сөздүк

Сертификат производства медицинского иммунобиологического препарата (аттестат производства)

медициналык иммунобиологиялык дары өндүрүү тастыктамасы (өндүрүш аттестаты)
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Сертификат производства медицинского иммунобиологического препарата (аттестат производства)

Русский Кыргызский
Условия эталонного препарата Техникалык тапшырманы даярдоо
квалификационный аттестат, лицензия Квалификациялык сертификат, лицензия
Сертификат был успешно сохранен лексем. Тастык токенде ийгиликтүү сакталды
Компьютеризированные системы производства Компьютердик өндүрүш системалары
Квалификационный аттестат налогового консультанта Салык консультантынын квалификациялык сертификаты
Возмещение потерь лесохозяйственного производства Токой чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруу
Не удалось сохранить сертификат: неизвестная ошибка Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: белгисиз ката
Не удалось сохранить сертификат: внутренняя ошибка eToken Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: ачкычтын ички катасы
Держите мобильное устройство около уха, медицинского устройства. Зымсыз аспапты медициналык аспап жайгашкан жактан карама-каршы келген кулакка кармаңыз.
Применение общих правил страхования для медицинского страхования Медициналык камсыздандырууга карата камсыздандыруу жөнүндө жалпы эрежелерди колдонуу
При этом под статью означает промышленное или кустарного производства. Мында буюм деп өнөр жайында же кол өнөрчүлүгүндө жасалган буюм түшүнүлөт.
аудиторы - физические лица, имеющие квалификационный аттестат аудитора; аудиторлор - аудитордун квалификациялык сертификатына ээ болгон жеке жактар;
При этом под "статью" означает промышленное или кустарного производства. Мында "буюм" деп өнөр-жайда же кол менен жасалган нерсе эсептелет.
Правительство США запускает программу поддержки производства семян в КР АКШ Өкмөтү Кыргыз Республикасында үрөн өндүрүшүн колдоо Программасын ачып жатат
предприниматель теперь имеет оборудование для производства и установки beecombs. эми ишкердин аары уяларын өндүрүү жана орнотуу боюнча жабдуусу бар.
• следуйте инструкциям изготовителя имплантированного медицинского устройства. • Имплантацияланган медициналык аспап үчүн чыгаруучунун көрсөтмөлөрдү аткарыңыз.
Сертификат действителен в течение десяти лет с даты подачи заявки в Кыргызпатент. Күбөлүк Кыргызпатентке өтүнмө берилген күндөн тартып эсептегенде он жыл өткөнгө чейин күчүндө болот.
ЧП Галиев устанавливает оборудование для производства пчелиных сот в городе Каракол. “Галиев” жеке ишканасы Каракол шаарында аары уясын өндүрүү үчүн жабдуу орнотот.
Оборудование для производства, распределения и преобразования электрической энергии. Электр кубатын алуу, бөлүштүрүү жана кайра жаратуу үчүн жабдуулар.
Увеличение производства обрабатывающей промышленности и строительстве большое влияние рост ВВП. Кайра иштетүү өнөр жай өндүрүшүнүн жана курулуш ишинин артышы ИДПнын өсүшүнө орчундуу таасирин тийгизген.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: