Меню
Эл-Сөздүк

Сертификат о происхождении товаров

Товардын келип чыгуусу жөнүндө тастыктамасы

Сертификат о происхождении товаров

ТОВАРДЫН КЕЛИП ЧЫГУУСУ ЖӨНҮНДӨ ТАСТЫКТАМАСЫ – ал өлкөнүн же товар келип чыккан өлкөдөн алынган маалыматтардын негизинде берилсе, ташылып чыккан өлкөнүн тийешелүү органдары тарабынан берилген жана товар келип чыккан өлкө жөнүндө бир жактуу күбөлөндүрө турган документ. Эгер Т. к. ч. ж. т-нда товар чыккан өлкө жөнүндөгү маалымат КРде колдонулгандагыга караганда башкача негизде каралса, товар чыккан өлкө КРде колдонулган негиздерге ылайык аныкталат.

Сертификат о происхождении товаров

товардын келип чыгышы жөнүндө тастыктама
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Сертификат о происхождении товаров

Русский Кыргызский
обмен товаров. Продукцияны бөлүштүрүү.
количество товаров; товардын саны;
Сертификат был успешно сохранен лексем. Тастык токенде ийгиликтүү сакталды
Разница между экспортом и импортом товаров и услуг. Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр экспорту менен импорту ортосундагы айырма
Не удалось сохранить сертификат: неизвестная ошибка Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: белгисиз ката
Не удалось сохранить сертификат: внутренняя ошибка eToken Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: ачкычтын ички катасы
Другие методы закупок товаров, работ и Non-консультационных услуг. Буюмдарды, иштерди жана консультациялык эмес кызматтарды сатып алуунун башка ыкмалары.
природа, количество и место доставки товаров, подлежащих закупке; жөнөтүлүүгө тийиш болгон товарлардын мүнөзү, саны жана жеткириле турган жери;
наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров; буюмдардын чыккан жеринин аталыштары (чыккан жерин көрсөтүү);
Конкретные методы закупки товаров, работ и Non-консультационные услуги Буюмдарды, иштерди жана консультациялык эмес кызматтарды сатып алуунун айрым ыкмалары
3) вошел в общее употребление как обозначения товаров определенного вида; 3) бир түрдөгү товарларды белгилөө үчүн жалпы керектөөгө киргендер;
Способы индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг Жарандык карым-катнаштын катышуучуларын, буюмдарды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекелештирүүнүн каражаттары
Период возмещения ущерба вследствие неправильного товаров, работ или услуг Буюмдун, иштин же кызматтын жетишсиздигинен улам келтирилген зыяндын ордун толтуруу мөөнөтү
Компенсация ущерба, причиненного в результате нарушения товаров, работ или услуг Буюмдун иштин же кызматтын жетишсиздигинен улам келтирилген зыяндын ордун толтуруу
Сертификат действителен в течение десяти лет с даты подачи заявки в Кыргызпатент. Күбөлүк Кыргызпатентке өтүнмө берилген күндөн тартып эсептегенде он жыл өткөнгө чейин күчүндө болот.
О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө
средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг: жарандык карым-катнашка катышуучулардын буюмдарды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жекече түргө өткөрүү каражаттары;
контейнеры, упаковка и тара, используемые для транспортировки или хранения товаров. идиштер, таңгактар жана өнүмдөрдү ташуу же сактоо үчүн колдонулуучу контейнерлер.
Показатель, характеризующий средний темп изменения цен товаров за определенный период. Белгилүү бир мезгил ичиндеги товарлар баасынын өзгөрүүсүнүн орточо арымын мүнөздөгөн көрсөткүч.
Сотрудничество обязательно означает, что люди обмениваются услуг и товаров, продукты услуг. Кызматташтык – тейлөө кызматтары менен товарларды, ошондой эле тейлөө кызматтарынын өнүмдөрү менен алмашуу.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: