Меню
Эл-Сөздүк

Сертификат качества

Сапат тастыктамасы

Сертификат качества

САПАТ ТАСТЫКТАМАСЫ – жеткирилген товардын иш жүзүндөгү сапаты менен анын келишим шартына дал келе тургандыгын тастыктоочу күбөлүк. Ал товар мүнөздөмөсүн камтыйт, болбосо анын сапатынын белгилүү бир калыптарга же тапшырыктын техникалык шарттарына дал келүүсүн тастыктайт. Экспорттоочу да, импорттоочу да өлкөлөрдөгү тийешелүү уюмдар, органдар, соода палаталары, атайын лабораториялар тарабынан берилет. Кээбир учурларда тараптар С. т. аргандай көзөмөлдөө жана текшерүү мекемелери, институттар, өлчөө жана ченөө палаталары ж. б. тарабынан берилүүсүн макулдашат.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Сертификат качества

Русский Кыргызский
Оценка качества Сапатка баа берүү
Выбор на основе качества Сапаты боюнча тандап алуу
на основе качества выбор; сапаты боюнча тандап алуу;
качества и отбор на основе затрат; сапаты жана наркы боюнча тандап алуу;
Повышение качества программы Atlantis «Атлантис» программасынын ишинин сапатын жакшыртуу
- Установка критериев качества воды; - суулардын сапатынын критерийлерин белгилөөнү;
В сочетании качества и оценка расходов Сапатка жана наркка биргелешип баа берүү
У вас есть что-нибудь лучшего качества? Мындан жакшыраак дагы эмне бар?
Сертификат был успешно сохранен лексем. Тастык токенде ийгиликтүү сакталды
Регистрация количества и качества земель Жерлердин санын жана сапатын эсепке алуу
Окончательная оценка качества и стоимости; сапатына жана наркына акыркы баа берүү;
Оценка предложений: учет качества и стоимости Сунуштарга баа берүү: сапатты жана наркты эсепке алуу
Не удалось сохранить сертификат: неизвестная ошибка Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: белгисиз ката
Не удалось сохранить сертификат: внутренняя ошибка eToken Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: ачкычтын ички катасы
Что можно сказать о доминирующей качества Бога, его любовь? Ал эми Кудайдын эң негизги сапаты — сүйүүсү тууралуу эмне айтууга болот?
2) восстановление и повышение плодородия почв и другие качества земли; 2) кыртыштын асылдуулугун жана башка касиеттерин калыбына келтирүүнү жана жогорулатууну;
Общенациональное исследование КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В начальной школе БАШТАЛГЫЧ МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН САПАТЫН РЕСПУБЛИКАЛЫК ИЗИЛДӨӨ
Увеличенная емкость для предоставления услуг по снижению вреда качества Зыянды азайтуу боюнча сапаттуу кызматтарды көрсөтүү үчүн потенциалды жогорулатуу.
Мы что-то в виду, что были определенные качества, которые эти картофель не имеют ". Биз элестеткен картошканын сапаты таптакыр башкача болчу” деп айтат.
Сертификат действителен в течение десяти лет с даты подачи заявки в Кыргызпатент. Күбөлүк Кыргызпатентке өтүнмө берилген күндөн тартып эсептегенде он жыл өткөнгө чейин күчүндө болот.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: