Меню
Эл-Сөздүк

Сертификат акций

Акция тастыктамасы

Сертификат акций

АКЦИЯ ТАСТЫКТАМАСЫ – эмитент тарабынан чыгарылып, күбөкатта көрсөтүлгөн акциялардын санына карата укуктар жыйындысын күбөлөндүрүүчү документ; эмиссиялык баалуу кагаздар тастыктамасынын кеңири тараган түрү.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Сертификат акций

Русский Кыргызский
Контроль акций. Биргелешип текшерет.
Прирост наследству акций Мурастык үлүштөрдү арттыруу
Сертификат был успешно сохранен лексем. Тастык токенде ийгиликтүү сакталды
Приобретение акций может привести к монополии; эгерде акциялардын пакетин сатып алуу монополияга алып келиши мүмкүн болсо;
Не удалось сохранить сертификат: неизвестная ошибка Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: белгисиз ката
Не удалось сохранить сертификат: внутренняя ошибка eToken Тастыкты сактоо мүмкүн эмес: ачкычтын ички катасы
Максимальное количество акций устанавливается организатором. Коюмдун эң чоң суммасын Уюштуруучу аныктайт.
Сумма одной простой акций равна половине суммы двойной ставки. Ар бир жөнөкөй коюмдун суммасы кош коюмдун суммасынын жарымына барабар.
Богатые люди владельцы, например, обыкновенных акций корпорации. Мисалы, корпорациянын негизги акциялары байларга караштуу дейли.
Сделав ставку, количество акций выводится из баланса игрового счета Участника. Коюм түзүлгөндөн кийин Катышуучунун оюн эсебинин калдыгынан коюмдун суммасы чегерилип алынат.
Сертификат действителен в течение десяти лет с даты подачи заявки в Кыргызпатент. Күбөлүк Кыргызпатентке өтүнмө берилген күндөн тартып эсептегенде он жыл өткөнгө чейин күчүндө болот.
В случае победы двух простых ставках, коэффициент акций «K» учитывается в расчетах. Эки жөнөкөй коюм уткан учурларда эсептөө үчүн “К” коюмунун коэффициенти эске алынат.
В этом случае регистрация акций подтверждается официальной записи, сделанной на сервере организатора. Бул учурда коюмдун катталганы уюштуруучунун сервериндеги расмий жазуу менен тастыкталат.
Отчуждение бывшим генеральным партнером его акций (долей) не освобождает его от такой ответственности. Мурдагы толук шерик тарабынан өзүнө таандык болгон акциялардан (үлүштөрдөн) баш тартылганда, бул аны мындай жоопкерчиликтен бошотпойт.
Кыргызпатент выдает сертификат после истечения трех месяцев и после опубликования в Официальном бюллетене. Күбөлүктү берүү Кыргызпатент тарабынан расмий бюллетенде жарыялагандан кийин үч ай өткөн соң жүргүзүлөт.
Госслужащий, имеющий сертификат мил получить дополнительные баллы при прохождении конкурса, аттестации и т.д. Бул сертификаттын болушу мамлекеттик кызматкерге таймаш, аттестация ж. б. өткөн учурда кошумча балл алып келет.
В пакет акций в системе необходимо указать общее количество результатов и измерение экспресс (вариант системы). Системге койууда жыйынтыктардын жалпы санын жана экспресстин (системдин вариантынын) өлчөмүн көрсөтүү керек.
Заявка на сертификат завершено в соответствии с формой, установленной нормативными правовыми актами Национального банка; Улуттук банктын ченемдик актыларында белгиленген формада күбөлүк алууга арызды;
Таким образом, крупный миллионеры, владельцы недвижимости, владельцы обыкновенных акций, и так далее, в этой связи должников. Демек, ири миллионерлерди, кыймылсыз мүлктүн жана негизги акциялардын ээлерин, ушул өңүттөн алып караганда, бирөөгө төлөмөр деп айтсак болот.
Акций выигрывает, если результат будет достигнут, и он теряет, когда результат не достигнут (если иное не указано в программе). Эгер натыйжа алынса, анда коюм утат, жана натыйжа алынбаса ал утулат (эгер программада башкача жазылган болбосо).

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: