Меню
Эл-Сөздүк

Сборы за осуществление представительских функций

өкүлчүлүк кызматты ишке ашыруу үчүн жыйымдар
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Сборы за осуществление представительских функций

Русский Кыргызский
сборы Алымдар
Платежи и сборы. Жыйымдар жана төлөмдөр.
Осуществление договора страхования Камсыздандыруу келишиминин колдонула башташы
Осуществление "пятилетней привилегии»; “Беш жылдык” артыкчылыкты пайдалануу.
Осуществление зарегистрированных прав Катталган укуктардын юридикалык күчүнө кириши
Осуществление обязательном страховании Милдеттүү камсыздандырууну ишке ашыруу
Осуществление исключительного права выдавать валюту акча белгилеринин эмиссиясын жүргүзүүдө ага гана ыйгарылган өзгөчө укукка ээ
8. Осуществление решений (что изменилось в учреждении). 8. Чечимдерди ишке ашыруу (уюмда эмнелер өзгөрдү)
разработка и осуществление единой политики валютного; бирдиктүү валюта саясатын иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат;
Юристы, имеющие право на осуществление законной деятельности; юридикалык иш жүргүзүү укугуна лицензиясы бар юристтер
Развлечения, несовместимые с выполнением государственных функций Мамлекеттик функцияларды аткарууга сыйышпаган иш-аракеттер
свойство необходимо для выполнения функций местного самоуправления; менчик жергиликтүү өз алдынча башкаруунун функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгондо;
Основные полномочия менеджера являются: Проведение управленческих функций; Башкаруучунун ыйгарым укуктары келишим менен аныкталат жана ал буларды камтышы мүмкүн:
разграничение функций государственного управления и местного самоуправления; мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өзалдынча башкаруунун иш-милдеттер чегинин ажыратылышы;
разработка и осуществление денежно - кредитной политики Кыргызской Республики; Кыргыз Республикасындагы акча-кредиттик саясатты аныктайт жана жүргүзөт;
В уход за дела страны или местности, правительства выполнить четыре вида функций: Мамлекеттин же жергиликтүү аймактын иштерин тескөө менен, мамлекеттик бийлик органдары төрт иш-милдетти аткарышат:
Регистрационные сборы и финансирование единой системы государственной регистрации Каттоо жыйымдары жана бирдиктүү мамлекеттик каттоо тутумунун каржыланышы
выполнение иных функций, полномочий и прав в соответствии с законодательством Республики. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка кызматтарды, ыйгарым укуктарды жана укуктарды жүзөгө ашырат.
11) иностранное юридическое лицо - юридическое лицо, которое имеет одну из следующих функций: 11) чет өлкөлүк юридикалык жак - төмөндө саналган белгилердин бирине ээ болгон юридикалык жак:
- Осуществление из права собственности на водного фонда на территории Кыргызской Республики; - Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан суу фондусун менчиктөө укугун ишке ашыруу;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: