Меню
Эл-Сөздүк

Равное налогообложение

Тең салык салуу

Равное налогообложение

ТЕҢ САЛЫК САЛУУ – арбир салык төлөөчүгө бирдей көлөмдөгү салык өлчөмү белгиленген салык салуу усулу. Бул усул мүлктүк абалды эсепке албайт, ошондуктан ал өзгөчө учурларда колдонулат. Ага мисал – айрым максаттуу салыктар.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Равное налогообложение

Русский Кыргызский
налогообложение Салык алуу
Равное количество прокуроров из Иссык-Кульской и Нарынской получит аналогичные презентации и лекции от г Ghughunshvili и других специалистов национальной этики 27-28 января, на курорте Радуга, Иссык-Куль. Ысык-Кѳл жана Нарын облустарынан да ушундай эле сандагы прокурорлор жана этика боюнча башка адистер 27-28-январда Ысык-Кѳлдүн жээгиндеги «Радуга» эс алуу үйүндѳ ѳтѳ турган презентацияга катышуу жана Гугуншвили мырзанын лекциясын угуу мүмкүнчүлүгүн алышат.
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, государство устанавливает льготное налогообложение, а также предоставить другие права и привилегии авторам и хозяйствующим субъектам, эксплуатирующих объекты промышленной собственности. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, мамлекет өнөр жай менчигинин объекттерин пайдаланган авторлорду жана экономикалык субъекттерди салык төлөөдө жеңилдетилген шарттар, ошондой эле укуктар жана башка жеңилдиктер менен камсыз кылат.
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, государство устанавливает льготное налогообложение, а также предоставить другие права и привилегии авторам и хозяйствующим субъектам, эксплуатирующих объекты промышленной собственности. Мамлекет өнөр жай менчигинин объекттерин пайдаланган авторлорго жана чарба жүргүзүүчү субъекттерге салык салуунун жеңил шартын орнотот, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аларга башка укуктарды жана жеңилдиктерди берет.
Налогообложение льготных лица осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Кыргызской Республики, учитывая льготы, предоставляемые для совместных и иностранных предприятий Законом Об иностранных инвестициях в Кыргызской Республике. Концессиялык ишканадан салык алуу Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк инвестициялар жөнүндө Мыйзамы тарабынан биргелешкен жана чет өлкөлүк ишканаларга берилген жеңилдиктерди эске алуу менен Кыргыз Республикасынын салык боюнча мыйзамдарына ылыйык жүргүзүл
Али уважают за его знания, вера, честность, разгибание приверженность исламу, глубоко лояльности к Мухаммаду, равное отношение ко всем мусульманам и великодушие, прощая его поверженных врагов, и, следовательно, занимает центральное место в мистических тра Алини анын Исламга болгон бимлими, чынчылдыгы, берилгендиги, Мукамбетке абдан берилгендиги, бардык мусулмандарга бирдей мамиле кылганы, өзүнүн жеңилген душмандарынын баарын кечиргени үчүн сыйлайбыз, ошондуктан Ислам каада салттарында S сыяктуу борборук ка

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: