Меню
Эл-Сөздүк

Публичный показ, публичное исполнение или сообщение для всеобщего сведения

жалпы маалымат үчүн эл алдында көрсөтүү, аткаруу же билдирүү
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Публичный показ, публичное исполнение или сообщение для всеобщего сведения

Русский Кыргызский
сообщение билдирүү
Сообщение дня Күндүн билдирмеси
Публичный доступ Коомчулуктун маалымдалышы
Исполнение Завета Керээзди аткаруу
Исполнение бюджетов Бюджеттин аткарылышы
исполнение договора; келишимди токтотууну;
мгновенное сообщение тез билдирмелөө
Трансляция сообщение . Тармактын билдирүүсү .
Публичное обещание награды Сыйлык берүүгө ачык убада
Абонентов сведения о группе. Абоненттердин топтору туурасында кеңири .
Исполнение настоящего закона. Ушул Мыйзамды күчүнө киргизүүнүн тартиби.
Подписание и исполнение соглашений. Макулдашууларды түзүү жана аткаруу.
Какая сила слово Божье, или сообщение, имеет! Кудайдын сөзү, башкача айтканда, кабары кандай гана зор күчкө ээ!
Свободное публичное исполнение произведений Чыгармаларды калк алдында эркин аткаруу
Сведения о лице, считается государственной тайной. Коррупцияга каршы күрөштө көмөк көрсөткөн адам жөнүндөгү маалымат мамлекеттик жашыруун сыр болуп саналат
Сведения о политике с последующим Банка Кыргызстана Кыргыз банкы жүргүзгөн саясат жөнүндөгү маалымат
Сообщение о государственной экологической экспертизе Мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусу
исполнение внутренней и внешней политики государства; мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын турмушка ашырылышы
любое сообщение для всеобщего сведения в чтение своих произведений. жалпыга маалымдоо үчүн алардын чыгармаларын окуунун кандай гана ыкмасына болбосун берүү.
передающая и публичное воспроизведение записей производительности; аткаруунун же коюлган оюндун жазылган нускасын уктуруу жана калк алдында кайра уктуруу;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: