Меню
Эл-Сөздүк

Публичный конкурс

ЖАРЫЯ СЫНАК – милдеттүүлүк укугунун институту, бир жактуу бүтүмдүн бир түрү. КР жарандык мыйзамдарына ылыйык ишти мыкты аткаргандыгы же дагы башка жыйынтыктарга жетишкендиги (жарыя сынак) үчүн акчалай сыйлык же дагы башка сылык берүүгө жарыя кылган жак анын шарттарына ылайык жеңүүчү деп табылган жакка убада кылынган сыйлыкты төлөп берүүгө тийиш. Ж. с. кандайдыр бир жалпы коомчулук үчүн пайдалуу максатка жетүүнү көздөөсү керек. Сынакты уюштуруучулар кулактандыруу же жалпы маалымат каражаттары аркылуу ал сынакка баардык каалоочуларды чакырса, Ж.с. ачык болуп саналат, ал эми сынакка катышуу сунушу уюштуруучулардын өздөрү тандап алган белгилүү бир жактардын чөйрөсүнө гана жөнөтүлсө, Ж. с. жабык болуп эсептелет. Эгер сынакка катышууну каалагандардын ичинен алдынала иргеп алуу жүргүзүлсө, Ж. с. алдынала жиктештирүү менен шартталат. Ж. с. жөнүндөгү кулактандыруу аткарыла турган иштин же дагы башка жетишкендиктин жыйынтык баалоо тартибин, тапшырма маанисин, чен-өлчөмүн караган шарттар, ошондой эле сынак жыйынтыгын жарылоо тартиби жана мөнөтү менен коштолууга тийиш. Ж. с. жарыялаган жак сынак иштерин кабыл алуу мөөнөтүнүн биринчи жарымында гана сынак шартын өзгөртө же аны жокко чыгара алат. Сынак шарты өзгөргөн же жокко чыгарылган учурда, аны жарыялаган жак сынак иштери боюнча ага чейин аткарууга же жарым-жартылай аткарууга кеткен кандай гана жактын болбосун чыгымдарынын ордун толтуруп берүүгө тийиш. Сынак негизин илимий, адабий, көркөм өнөр чыгармалары түзгөн сынак шартында, Ж. с. өткөргөн тарап мындай чыгармаларды пайдалануу үчүн автордук сыйакы төлөп берүү артыкчылык укугуна эгедер. Эгер Ж. с. шартында башкача каралбаса жана аткарылган иш мүнөзүнөн башкача чара көрүү келип чыкпаса, сынак жарыялаган жак сынак сыйлыгына арзыбай калган иштерди өз ээлерине кайтарып берүүгө тийиш.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Публичный конкурс

Русский Кыргызский
Конкурс. мелдеш
Публичный доступ Коомчулуктун маалымдалышы
Общественный конкурс Ачык конкурс
Конкурс на замещение административных должностей государственных Административдик мамлекеттик ваканттык кызмат ордун ээлөөгө таймаш
В первую очередь, там будет проведен конкурс среди лиц, перечисленных в внутреннего резерва. Биринчи кезекте конкурс ички резервде турган адамдардын ортосунда жүргүзүлөт.
событие является окончательным всякой конкуренции чашки и состоит из одного матча (конкурс). окуя кайсы бир кубок үчүн турнирдин финалы болуп саналып, бир беттешүүдөн (матчтан) турганда.
Конкурс среди СМИ на лучшее освещение употребления наркотиков и снижению вреда от употребления наркотиков Баңгизат жана баңгизат каражаттарын колдонууда зыянды азайтуу темаларын мыкты чагылдыруу боюнча ЖМК өкүлдөрүнүн арасындагы сынак
Первый проект Greenlight Конкурс первый сценаристов началась осенью 2000 года, и получил более 7000 оригинальных сценариев. «Гринлайт» долбоорунун сценарий жазуу боюнча алгачкы конкурсу 2000-жылдын күзүндө башталып, жети миңден ашуун сценарий келип түшкөн.
Второй конкурс в 2003 году и третий в 2005 году расширилась в новых жанрах, предоставляя профессиональную место, чтобы еще двух групп потенциальных режиссеров. Экинчи конкурс 2003-жылы, үчүнчү конкурс 2005-жылы өтүп, жаңы фильм жанрларына жайылуу менен кинотартуучу болууну каалаган эки шыктуу топко профессиионалдуу жай берилди.
В случае отсутствия подходящих кандидатов в Национальном заповеднике, открытый конкурс проводится и есть возможность подавать заявки на других участников. Эгерде Улуттук резервде ылайыктуу талапкер болбосо, ачык конкурс жүргүзүлөт жана калган катышуучулар үчүн арыз берүү мүмкүнчүлүгү пайда болот.
Государственный секретарь имеет в течение трех дней рекомендуется головой о назначении государственного органа у человека, который успешно прошел конкурс. Статс - катчы үч күндөн кечиктирбестен мамлекеттик органдын жетекчисине конкурстан ийгиликтүү өткөн адамдарды дайындоо жөнүндө сунуш киргизүүгө милдеттүү.
Человек объявить публичный конкурс, вправе изменять свои требования или отменить конкурс только в течение первой половины установленного срока для представления работ. Ачык конкурс жарыялаган жак иштерди сунуш кылуу үчүн белгиленген мөөнөттүн биринчи жарымында гана конкурстун шартын өзгөртүүгө же алып салууга укуктуу.
Конкурс на и без того слабой электроснабжения создавала напряженность между мигрантами и местным населением, и подрывает доверие граждан к услугам местных органов власти. Ансыз эле начар электр энергиясы жаңыдан көчүп келгендер менен жергиликтүү тургундар арасында мамиленин начарлашын жаратып, тургундардын жергиликтүү өкмөт көрсөткөн кызматтарына ишеничти төмөндөттү.
Если указанные требования, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, нарушены заявителем или другим лицом, с его \ ее конкурс, предварительная правовая охрана считается не последовало. Ушул берененин үчүнчү бөлүгүндө каралган талаптар өтүнмө берүүчү же анын макулдугу менен башка адам тарабынан бузулганда, убактылуу укуктук коргоо келип чыккан жок деп эсептелет.
описание части или частей товаров, которые будут приобретены для которых конкурс могут быть представлены, если поставщики разрешено представить тендерные только для части товаров, работ или услуг; эгерде жөнөтүүчүлөргө сатып алынуучу товарлардын, жумуштардын же кызмат көрсөтүүлөрдүн бир бөлүгүнө гана тендердик табыштамаларды берүү уруксаты берилсе, тендердик табыштамалар берилиши мүмкүн болгон сатып алынуучу товарлардын бир бөлүгүн же бөлүктөрүн сы
Открыт публичный конкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией его участников, когда организатором конкурса проводит предварительный отбор лиц, желающих принять участие в конкурсе. Ачык конкурс аны уюштуруучу тарабынан конкурска катышууну каалаган адамдарды алдын ала тандоо жүргүзүлгөндө ага катышкандарды алдын ала квалификациялоо менен шартталышы мүмкүн.
Трехуровневая система (внутренний конкурс - конкурс кандидатов от Национального заповедника - открытый конкурс) проведения конкурсного отбора поддерживает сложившуюся ситуацию гендерного дисбаланса в РАО. Таңдоо таймашын өткөрүүнүн үч деңгээлдүү системасы (ички таймаш - Улуттук резервден талапкерлерди таңдоо - ачык таймаш) Мамлекеттик башкаруу органдарында гендердик дисбаланстын түзүлгөн жагдайын колдойт.
Если положения, указанные в пункте первой и второй настоящей статьи быть нарушены в ходе чередования требованиями публичного конкурса или его отмены, человек объявить публичный конкурс должен компенсировать FO Эгерде конкурстун шартын өзгөртүүдө же аны алып салууда ушул берененин биринчи же экинчи пункттарында көрсөтүлгөн талаптар бузулган учурда конкурс өткөрүү жөнүндөгү жарыялаган жак конкурстун ушул катышуучусу тарткан зыяндын ордун толтурууга тийиш.
MTV и OneDotZero начали цвести, конкурс, чтобы найти лучший вверх и ближайшие движется талант изображения из разных стран мира и ввести в эксплуатацию ряд одноминутных фильмов, которые исследуют идентичность и общность. «МТV» жана «OneDoteZero» «Блумду» дүйнөдөгү эң мыкты кино образды табуу жана өзүнчөлүк менен жалпылыкты изилдей турган бир мүнөттүк фильмдерди чыгаруу максатында эларалык конкурс жарыялашкан.
Человек объявить публичный конкурс должен быть освобожден от обязанности возместить расходы и убытки, указанные в пунктах три и четыре этой статьи, он должен доказать, что указанная работа была выполнена не в связи с Конкурс өткөрүү жөнүндө жарыялаган жак эгерде ал көрсөтүлгөн иш конкурска байланышпастан, атап айтканда конкурс жөнүндө жарыяланганга чейин же атайылап эле конкурстун шарттарына ылайык келбегендигин далилдей алса, ушул берененин үчүнчү жана төртүнчү пункт

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: