Меню
Эл-Сөздүк

Публичное право

ЖАРЫЯ УКУК – жеке кызыкчылыкты (жеке укукту) коргой турган тармактан айырмаланып, ал жалпы жана жыйынды (жарыя) мамилелерди жөнгө салуучу укук тармактарынын жыйындысы. Буга төмөнкүлөр кирет: эларалык (жарыя) укук, конституциялык укук, административдик укук, каржы укугу, кылмыш-жаза укугу, кылмыш-жаза-процесстик укук ж. б. Укукту жарыя жана жеке деп бөлүү – роман-германдык укук тутумуна мүнөздүү нерсе.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Публичное право

Русский Кыргызский
право; укуктуу;
Ислам и право Ислам жана мыйзам
право доступа кирүү укугу
право владения менчик укугу
Право авторства Автордук укук
Право авторства; автордук укук;
Право на перевод. Котормого укук.
Право на имя автора Ысымга болгон укук
право на имя автора; ысымга болгон укук;
Право на обжалование Даттануу укугу
Право на обжалование. Даттануу укугу.
Наследственное право Мурастоо укугу
Правительство и право. Мамлекет жана укук.
Право на бизнес работа Кызматтык чыгармага болгон укук
преимущественное право Приоритеттик укугу
Право публикации работы Чыгарманы элге белгилүү кылуу укугу
Право на воспроизведение. Кайра чыгаруу укугу.
Право на Legitim в наследство Мурастагы милдеттүү үлүшкө карата укуктуулук
Право отказаться Наследие Керээздик баш тартууну алуудан баш тартуу укугу
Лизингодатель имеет право: Лизинг берүүчү төмөнкүлөргө укуктуу:

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: