Меню
Эл-Сөздүк

Птицы типичные

(Neognathae) кадимки куштар; куштардын бир чоң түркүмү.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Птицы типичные

Русский Кыргызский
Типичные примеры приложений полевых Алетти иш жүзүндө колдонуунун типтүү мисалдары
Ряд учебных семинаров по птицы, кормов, управления плодородием почвы и нулевой обработки почвы методов выращивания будет проводиться во время выставки. Көргөзмө учурунда канаттууларды багуу жана тоют өндүрүү тармактарын өнүктүрүү, жердин түшүмдүүлүгүн жогорулатуу жана топуракты нөлдүк ыкма менен себүү темалары боюнча тематикалык семинарлар өткөрүлөт.
те, состоящие из отдельных фигур или букв и (или) деятелей невербального характера, состоящих из комбинации менее трех отдельных единиц языка общепринятых названий (компаний, ассоциаций и т.д.), а также типичные слова в сөздүк мүнөзү жок айрым тамгадан, сандан, тамгалардын жана (же) сандардын айкалышынан, тилдин өзүнчө үчтөн кем эмес бирдигинен аралашып туруучу жалпыга таанылган аталыштар (компания, ассоциация ж.б.), ошондой эле тилдеги демейдеги сөздөрдү (эл аралык, жал
Государственный охотничьего фонда включает в себя все дикие животные, птицы, рептилии и земноводных, обитающих природной среды страны, а также тех, доведено до охотничьих угодий с целями воспроизводства независимо от формы собственности в области inhabi Мамлекеттик анчылык фондусу - табигый шарттарда жашаган бардык жапайы жаныбарлар, куштар, сойлоочулар жана жерде - сууда жашоочулар, ошондой эле аңчылык жерлерге көбөйтүү максатында кое берилген жаныбарлар, алар жашаган аймактар кимдин пайдалануусунда эке

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: