Меню
Эл-Сөздүк

Психологические методы ведения войны

согуш жүргүзүүнүн психологиялык усулдары
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Психологические методы ведения войны

Русский Кыргызский
Методы выведения Төлөп берүү ыкмалары
Депозитные и снятие методы ЭСЕПТИ ТОЛТУРУУ ЖАНА ТӨЛӨП БЕРҮҮ ЖОЛДОРУ
решение вопросов войны и мира; согуш жана тынчтык маселелерин чечүү;
Методы государственных закупок Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары
Методы государственных закупок. Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары.
научные теории и методы математики илимий теориялар жана математикалык ыкмалар
научные теории и методы математики; илимий теориялар жана математикалык ыкмалар;
Это было как раз перед мировой войны Бул Биринчи дүйнөлүк согуштун алдында болгон окуя.
Методы отбора консультационных услуг Консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү тандап алуу усулдары
методы выполнения умственных действий акыл-эс ишмердүүлүгүн жүзөгө ашыруу ыкмалары
методы выполнения умственных действий; акыл иш-аракеттерин аткаруунун ыкмалары;
Прочие методы закупок услуг консультантов. Консультанттардын кызматтарын сатып алуунун башка ыкмалары.
методы организации и управления экономикой чарбаны уюштуруу жана башкаруу ыкмалары
методы организации и управления экономикой; чарбаны уюштуруунун жана башкаруунун ыкмалары;
Один говорит об одном конкретном случае войны! Бул учурда согуш жөнүндө сөз болуп жатат!
Правительство Германии сломался в конце войны. Согуш аяктаары менен, Германия өкмөтүнүн таш-талканы чыккан.
Конкретные методы закупки услуг консультантов Консультанттардын кызматтарын сатып алуунун айрым ыкмалары
Но мы не принимать во внимание условия важного войны. Бирок согуштун олуттуу шарттарын биз эске алынбай калыптырбыз.
Тем не менее, эти инфляционные методы очень популярны. Ушуга карабастан, инфляциялык ыкмалар чанда колдонулуп келет.
устойчивое развитие новых форм ведения лесного хозяйства. токой чарбачылыгын жүргүзүүйүн жаңы формаларын туруктуу өнүктүрүү.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: