Меню
Эл-Сөздүк

Психическое насилие в семье

Үйбүлүдөгү психикалык зомбулук

Психическое насилие в семье

ҮЙБҮЛҮДӨГҮ ПСИХИКАЛЫК ЗОМБУЛУК – бир үйбүлө мүчөсүнүн экинчи бир үйбүлө мүчөсүнүн ар-намысына атайылап шек келтирүүсү же анын ден-соолугуна коркунуч туудура турган, ошондой эле эрезеге жетелек үйбүлө мүчөсүнүн акыл-эс, дене-бой, инсандык жактан жетилишине кедерги боло турган коркутуп-үркүтүү, мазактоо, басмырлоо аркылуу бир нерсеге мажбурлоосу.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Психическое насилие в семье

Русский Кыргызский
насилие зордук
Насилие. кутургандык
Теперь, насилие это плохо. Ал эми күч колдонуу - жаман иш.
Услышав о своих семьях звучал, как я говорю о своей семье. Алардын үй-бүлөлөрү жөнүндө айткандарын укканда, мен өзүмдүн үй-бүлөм жөнүндө сөз болуп жаткандай сезилип кетчү.
Словесное знание развивается не только во время занятий, но и в семье. Сөздүк көндүмдү өнүктүрүү сабакта эле эмес үй-бүлөдө да болот.
Я ходить в местное почтовое отделение и надеюсь, что мои замечания прибыл к моей семье безопасно. Жергиликтүү почта бөлүмүнө барып, катым үй-бүлөмө аман-эсен жетсе экен деп тилечүмүн.
Насилие взрыва в колониальных империй среди тех, кто в настоящее время настаивает на своем праве на самоопределение. Колониялуу империяларда эми өздөрүн өздөрү аныктоо укугун талап эткендердин арасында зордук-зомбулук, күчтөө жайыла баштады.
Часто, деды поднимают grandchildrenbecause родителей, в связи с алкоголизмом, насилием в семье и общей апатии, не может поднять их. Көпчүлүк учурларда балдар чоңата жана чоңэнелердин колунда чоңоюшат, анткени ата-энелер, арактын айынан, зордук-зомбулук жана негизинен көңүлдөрү жоктугунан балдарына тарбия берип чоңойто алышпайт.
Наиболее значительным законодательным достижением Байдена в течение этого времени был знаковым Насилие против женщин (1994), который он написал. Байдендин ушул учурдагы эң маанилүү мыйзам чыгаруучулук жетишкендиги өзү түзгөн «Аялдарга каршы зордук-зомбулук мыйзамы» (1994) болгон.
Гегель считал, что государство оказалось бы воплотить общий интерес, согласования особых интересов, найденные в семье и гражданского общества. Гегелдин ою боюнча, мамлекет, үй-бүлөдөгү жана жарандык коомдогу кызыкчылыктарды жөнгө салуу менен, жалпы кызыкчылыкты белгилейт.
Путем обмена информацией и навыки стандарты, которые уже были использованы в семье и обществе ПА, были разработаны для предоставления психосоциальных услуг на уровне общин. Маалыматжана көндүмалуунун натыйжасынаназыр«Үй-бүлөжана коом» Коомдук бирикмесинин ишмердүүлүгүндө колдонулган коомдоштук деңгээлинде психо-социалдык кызмат көрсөтүү стандарттары иштелип чыккан.
Тем не менее, члены комиссии задавали вопросы заявителей-женщин в отличие от мужчин, о семье (семейное) статуса, наличия маленьких детей или планов о имеющих детей в ближайшем будущем. Ошого карабастан, эркектерден айырмаланып, талапкер аялдардан комиссия мүчөлөрү үй-булөлүк статусу, кичине баласы бар же жоктугу, же болбосо жакынкы келечекте балалуу болуу ниети жөнүндө сурашкан.
- Старые стандарты и предубеждение, объясняя сложившуюся ситуацию, такие как разница между мужчинами и женщинами в том, что женщины не предпринимать инициативы и ключевую роль женщины в семье. -түптөлтөн жагдайдын себептерин түшүндурүүдө көрсөтмө берүү же ынандыруулардын орун алышы. Бул ар эркектер менен аялдардын абалынын ортосундагы айырмачылык, көпчүлүк учурда аялдардын өзү, алардын турмушунда, эң башкысы үй-бүлө экендитин далилдөөсү менен т
Насилие с июня 2010 поврежденных и разрушенных общественных уличных фонарей и создало ощущение небезопасности и нестабильности среди мультикультурных сообществ города Джалал-Абадской области. 2010-жылдын июнь айындагы коогалаңда көчөлөрдө жарык берүүчү лампалар талкалангандыктан, Жалал-Абаддын көп улуттуу тургундарынын арасында коопсуздук жана туруксуздук сезими күчөгөн.
В Ротарианцы оказать общественно полезной работы, услуги гуманитарную помощь всем необходимым помощью преодолеть бедность, голод, ухудшение состояния окружающей среды, неграмотность и насилие. Ротариандар коомдук ишмердүүлүк менен алектенишет, жакырчылык, ачкачылык, курчап турган чөйрөнү коргоо, сабатсыздык жана зордук-зомбулук сыяктуу негизги чөйрөлөрдө муктаж болгондордун бардыгына гуманитардык жардам көрсөтүшөт.
Структура вопросника родительского был разработан, чтобы узнать о бытовых условиях, отношение к детям, социально-экономический профиль семье и образования и язык общения в семье, отношение к Эду Ата-эненин суроолор тизмесинин түзүмү үйдөгү жагдайды, балага болгон мамилени, үйбүлөнүн социалдык-экономикалык багытын, үй-бүлө мүчөлөрүнүн билимин жана сүйлөшкөн тилин, билим алууга мамилесин жана ата-энелердин колдоосун аныктоого мүмкүндүк берди.
Но тот факт, что насилие необходимо, чтобы он незаменим в некоторых ситуациях, например, в разрешении споров в отношении контрактов, не делает институт введении насилие, правительство, хорошее заведение. Бирок, келишимдерге байланыштуу чыр-чатактарды жайгаруу сыяктуу кырдаалдарда күч колдонуу талап кылынышы мүмкүн, бирок мындай кырдаалда мамлекет, сөзсүз түрдө эле, күч колдонууга аргасыз болбойт.
Создание 2. в обществе культа семьи, матери и ребенка, денежной компенсации женщинам, которые не хотят, чтобы родить своего ребенка, но сохранить свою жизнь и здоровье и передать этого нежелательного ребенка государству или другой семье , 2.Коомдо Үй-бүлөнүн, Эненин жана Баланын зоболосун көтөрүү, бала төрөгүсү келбеген, бирок аны баккан жана ден соолугун караган жана аны мамлекетке же башка үй-бүлөгө өткөрүп берген аялдарга акчалай компенсация берүү.
Но если правительства уничтожить сбережения своих граждан снова и снова, раздувая их привести к ситуации, в которой люди делают то, что эти люди в различных коммунистических странах Европы и в котором вы слышите вновь и вновь насилие было Бирок эгер өкмөт инфляция саясаты аркылуу жарандардын аманат салымдарын улам-улам зыянга учурата берсе, Европадагы коммунисттик мамлекеттерде болуп өткөн кырдаалды жана зордук-зомбулук жана талоончулук иш-аракеттеринин келип чыгышын шарттайт.
Преувеличенные теории «столкновения цивилизаций» Самюэля Хантингтона сделали нас часто забывают, что нелюбовь AF насилие в отношении лиц и их имущество является чем-то обыкновенным акциям наиболее авторитетных типов морали - будь то светская или г Сэмуэль Хантингтондун “Цивилизациялардын кагылышуусу” деген эмгегиндеги көбүртүп-жабыртып жиберген назариятлары адамдарга жана алардын жеке менчигине карата күч колдонуу иш-аракетин жактырбоо сезими, динден тышкаркы, ошондой эле диний адептүү жүрүм-турумд

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: