Меню
Эл-Сөздүк

Нематериальное производство

материалдык эмес өндүрүш

нематериальное производство

материалдык эмес өндүрүш

Нематериальное производство

материалдык эмес өндүрүш
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Нематериальное производство

Русский Кыргызский
производство; өндүрүш;
дата Производство: Даярдалган күнү:
ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬМА. Фильм тартуу.
Производство дата и дата истечения срока отмечены на упаковке. Даярдалган күнү жана сатуунун акыркы күнү таңгакта көрсөтүлгөн.
Отраслевой направленности: технологии, производство, услуги, смешанные; сектордук фокус: технология, өндүрүш, кызмат көрсөтүүлөр же аралаш тип;
Страница 4 (слева направо): Производство исполнительный редактор Джордж Клак. 4-бет (солдо): Өндүрүштүн аткаруучу редактору Жорж Клак.
Регулирование цен преобразована в частную собственность и частное производство в системе полного контроля правительства всего. Бааларды көзөмөлдөө системи жеке менчик менен жеке өндүрүштү толугу менен өкмөттүн карамагына өткөргөн.
Регулирование цен преобразована в частную собственность и частное производство в системе полного контроля правительства всего. Бааларды көзөмөлдөө системасы жеке менчик менен жеке өндүрүштү толугу менен өкмөттүн карамагына өткөргөн.
Их производство сельскохозяйственной продукции было велико, но их промышленность не в состоянии произвести необходимые вооружения. Алардын айыл-чарба өндүрүшүнүн көлөмү ири болгону менен, талап кылынып жаткан ок-дарыларды чыгарганга шарттары жок болгон.
Жесткие газетное требуют прямой сводку, как этот заголовок из Зимбабве Независимой газеты ", контрабандистов Dent Зимбабве производство золота." Оор жаңылыктар тике корутундуну талап кылат, мисалы, «Зимбабве индепендент» гезитинде бир кабар «Контрабандисттер Зимбабвенин алтын өндүрүшүнө доо кетиришти» деген ат менен берилген.
Но производство дополнительных денег, золотых денег, было ограничено; это было почти без количественного влияния на больших рынках всего мира. Бирок кошумча алтын акчанын өндүрүлүшү чектелүү болгондуктан, дүйнө жүзүндөгү ири базарларга сан жагынан эч кандай олуттуу таасир тийген эмес.
Страна, в которой товар был полностью произведен или "претерпел существенные преобразования" в случаях когда производство имеет место в двух или более странах. Эки же андан көбүрөөк өлкөдө өндүрүлгөн учурларда, товар толугу менен чыгарылган же “олуттуу өзгөртүүлөргө дуушар болгон” өлкө.
Производство, экспериментальная экспертиза или экспертиза экспериментального образца продукта не считается использование объекта промышленной собственности. Өнүмүнүн тажрыйба үлгүсүн жасоо, эксперимент иретинде текшерүү жана сыноо өнөр жай менчигинин объектисин пайдалануу деп таанылбайт.
Производство, экспериментальная экспертиза или экспертиза экспериментального образца продукта не считается использование объекта промышленной собственности. Өнүмдүн сынамык үлгүсүн жасоо, тажрыйбалардын негизинде сынап көрүү же текшерүү өнөр жай менчигинин объектисин пайдалануу деп таанылбайт.
Чрезвычайно высокая инфляция, которая оказывает разрушительное воздействие на общественное производство и начинает угрожать экономической стабильности страны. Өтө жогорулап кеткен инфляция, ал коомдук өндүрүшкө кыйратуучу кесепетин тийгизип, өлкөнүн экономикалык туруктуулугун коркунуч алдында калтырат.
Золото ограничен; она ограничена по своей природе; производство дополнительного количества золота не дешевле, чем приобретение таком количестве по обменов на рынке. Алтын табиятынан чектелүү болуп, кошумча көлөмдөгү алтынды өндүрүүдө жана аны базарда сатып алууда бирдей каражат сарпталат.
Но мы можем использовать золото в качестве средства обмена, потому что количество золота в общем и целом ограничен и производство дополнительного количества требует расходов. Бирок, алтынды алмашуу каражаты катары пайдаланып келебиз, себеби алтындын көлөмү чектелүү болуп, кошумча көлөмдөгү алтынды өндүрүү үчүн көбүрөөк чыгымдар талап кылынат.
в соответствии с установленной процедурой, строить дороги, производство и коммерческие объекты, для установки оборудования и устройств для хозяйственной деятельности, организовать парковочные места транспорт и т.д. белгиленген тартипте жол салууга, өндүрүштүк жана чарбалык курулуштарды тургузууга, чарба ишин жүргүзүү үчүн жабдууларды жана жасалгаларды орнотууга, транспорт токтоочу жайларды салууга ж.б.
Когда правительство приближается к pro¬ducers для объяснения, их ответ, что они бы понесли потери в производстве молока из-за цены, они должны были платить, скажем на корм скоту, и, следовательно, они обратили свое производство молока в бу Өкмөт сүт өндүрүүчүлөрдөн сүт тартыштыгынын себептерин түшүндүрүп берүүнү талап кылганда – тоюттун кымбат болгондугуна байланыштуу сүт өндүрүүдө чыгым тартып жатабыз, андыктан нак сүттү, баасы белгиленбеген майга айландырып сатууга аргасыз болуп жатабыз д
Соответственно, во время церемонии вручения премии в феврале 2007 года Академия кинематографических искусств и наук объявила, что сама церемония была зеленая производство и направлено зрителей www.oscar.comfor дополнительную информацию и ссылки на Nat Ушул жагдайга ылайык, 2007-жылы февралда болгон «Оскар» сыйлыгын тапшыруу аземинде Кинематография искусствосу жана илими академиясы бул салтанаттуу аземдин өзү экология программасы экенин белгилөө менен көрүүчүлөрдү кеңири маалымат алуу үчүн www.oscar.com

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: