Меню
Эл-Сөздүк

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүү

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

БАҢГИ КАРАЖАТТАРЫН, ПСИХОТРОПТУК ЗАТТАРДЫ ЖАНА ПРЕКУРСОРЛОРДУ МЫЙЗАМСЫЗ ЖҮГҮРТҮҮ – баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду жүгүртүү чөйрөсүндө КР мыйзамдарын бузуу менен ишке ашырылган ишкердүүлүктүн түрү.

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүү
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Русский Кыргызский
Размещение средств Каражаттарды жайгаштыруу
Фонд оборотных средств. Жүгүртүү каражаттарынын фонду.
Твердых веществ какао 25% минимум. Курамында кургак какао кеминде 25%.
Твердых веществ какао 40% минимум. Курамында кургак какао кеминде 40%.
Недостаточно средств для оплаты! Төлөмдү өткөрүүгө каражат жетишсиз!
подарки, завещанных средств и субсидий. тартуулар, мураска калган каражаттар жана субсидиялар.
записью выступления с помощью технических средств; аткарууну же коюлган оюнду техникалык каражаттардын жардамы менен жазууга;
Прогноз средств от приватизации муниципального имущества; муниципалдык менчикти менчиктештирүүдөн каражаттардын түшүү божомолу;
Стандарты допустимых концентраций вредных веществ в почве Кыртыштагы зыяндуу заттардын топтолушунун жол берүүгө мүмкүн болгон ченемдери
Сбор средств от местных налогов, платежей и других источников. Жергиликтүү салыктардан, төлөмдөрдөн жана башка булактардан каражат топтоо.
Оборот Преподаватель в восемь раз выше, чем в среднем по стране США. Мугалимдердин жумуштарынан кетишинин дэңгээли Америкадагы орто эсептен сегиз эсе чоң.
Платеж, инициатором которого является получатель денежных средств. Акча каражаттарын алуучу демилгечи болуп саналган төлөм.
Клиент банка, за счет денежных средств которого осуществляется расчет. Анын акча каражатынын эсебинен эсептешүүлөр жүзөгө ашырылган банк кардары.
Многие школы не имеют достаточных средств защиты или их не хватает в целом. Көптөгөн мектептерде коопсуздукту камсыз кылуу каражаттары начар же алар таптакыр жок.
Заимствование средств, получаемых полностью или частично от нерезидентов. Резидент эместерден толук же жарым-жартылай алынган карыздык каражаттар.
Остатки средств на этих счетах должны быть переданы в казну расчетного счета. Ушул эсептердеги калдыктар Казыналыктын эсебине которулат.
объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ суюк, газ, чубурма заттар сыяктуу туруксуз формадагы объекттер
объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ; суюк, газ сымак, чубурма же ушуларга окшош заттардан турган туруксуз формадагы объекттер;
Устройство для снятия наличных денежных средств с банковского счёта с помощью карты Банктык эсептен нак акча каражаттарын карттын жардамы менен алуу үчүн каралган жабдуу.
Фильмы-все виды средств массовой информации, на самом деле-никогда не будет то же самое. Фильмдер, медиянын башка түрлөрү сыяктуу эле, эч качан мурункудай болбойт.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: