Меню
Эл-Сөздүк

Незаконное предпринимательство

Мыйзамсыз ишкердик

Незаконное предпринимательство

МЫЙЗАМСЫЗ ИШКЕРДИК – КР кылмыш-жаза мыйзамдарында каралган, андай улуксат (лицензия) милдеттүү болгон учурда, ишкердик кылуу ишин каттоосуз же атайын улуксатсыз (лицензиясыз) ишке ашыруудан, же лицензиялоонун шарттарын бузуу менен ишке ашыруудан, ал жосун жарандарга, уюмдарга же мамлекетке ири зыян келтирүүсүнөн, ири өлчөмдө киреше алуусунан көрүнгөн экономикалык ишкердүүлүк чөйрөсүндөгү кылмыш.

Незаконное предпринимательство

мыйзамсыз ишкердик

Незаконное предпринимательство

Мыйзамсыз ишкердик
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Незаконное предпринимательство

Русский Кыргызский
незаконное использование наименования места происхождения товара; буюмдар чыгарылган жердин аталышын мыйзамсыз пайдалангандык жөнүндө;
Ответственность за незаконное недоговорного использование произведения Чыгарманы келишимсиз укукка жат пайдалануу үчүн жоопкерчилик
Ответственность за незаконное использование информации не подлежит разглашению Жабык маалыматты мыйзамсыз пайдалангандык үчүн жоопкерчилик
Предпринимательство на практике - опыт Фонда демократического образования в Кыргызстане Ишкерлик иш жүзүндө - Кыргызстан үчүн «Демократиялык билим берүү үчүн» Фондунун тажрыйбасы
Подделка и незаконное изготовление денежных Кыргызской Республики преследуются по закону. Кыргыз Республикасынын акча бирдиктерин жалган жана мыйзамсыз жасоо мыйзам боюнча куугунтукка алынат.
Незаконное отказ в регистрации ходатайства провести общественную экологическую экспертизу. коомдук экологиялык экспертиза жүргүзүү жөнүндө арызды каттоодон мыйзамсыз баш тартууда күнөөлүү болгондо;
Ответственность за незаконное использование наименования места места происхождения товаров Буюмдун келип чыккан ордунун аталышын укук ченеминде пайдаланбагандык үчүн жоопкерчилик
аннулировать незаконное решение закупающей организации, которая нарушает процедуры закупок; сатып алуучу уюмдун тооруктун жол-жоболорунун шарттарын бузган мыйзамсыз чечимин жокко чыгарат;
- Незаконное вмешательство в деятельность других государственных органов или юридических лиц; - мамлекеттик башка органдардын жана юридикалык жактардын иш-аракетине мыйзамсыз кийлигишүү;
Ответственность за незаконное использование товарного знака и наименования места происхождения товара Соода белгисин жана буюмдун чыгарылган жеринин аталышын мыйзамсыз пайдалангандык үчүн жоопкерчилик
Известно, что незаконное проведение консультаций с целью (принципала) уклонения клиента от уплаты налогов (сокрытие налогов); кардардын (ишеним көрсөтүүчүнүн) салыктарды төлөөдөн качуусу (жашыруусу) максатында билип туруп мыйзамсыз консультация бергендиги үчүн;
Ответственность за незаконное ведения бизнеса и получения незаконного дохода государственными учреждениями, органами местного самоуправления и юридических лиц Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана юридикалык жактардын мыйзамсыз ишкерчилиги жана мыйзамсыз кирешеси үчүн жоопкерчилиги
- Исключить незаконное воздействие или влияние от кого-то, в том числе других должностных лиц, независимо от должности, которые они занимали и их статуса, на выполнении его / ее официальной деятельности. - өзүнүн кызматтык ишине кимдир-бирөө, анын ичинде ээлеген кызмат орундарына жана абалына карабастан башка кызмат адамдары тарабынан мыйзамсыз таасирге же таасир этүүгө жол бербөөгө.
Присвоение авторства, вынуждены соавторстве, незаконное разглашение сведений об объекте промышленной собственности влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики. Авторлукту тартып алуу, авторлоштукка мажбурлоо, өнөр жай менчигинин объектиси жөнүндө маалыматтарды жалпыга мыйзамсыз жайылтуу үчүн, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча жоопко тартуу каралган.
Присвоение авторства, вынуждены соавторстве, незаконное разглашение сведений об объекте промышленной собственности влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики. Авторлукту ыйгарып алуу, авторлоштукка мажбурлоо, өнөр жай менчигинин объектиси жөнүндө маалыматтарды мыйзамсыз таратуу Кыргыз Республикасынын мыйзам жоболорунда каралган жоопкерчилик тартууга алып келет.
Лица, осуществляющие проверку, несут ответственность за незаконное разглашение или передачу информации, полученной в ходе проверки третьим лицам в пределах очерченных законодательством Кыргызской Республики. Текшерүү жүргүзгөн адамдар текшерүүнүн жүрүшүндө алынган маалыматтарды мыйзамсыз башкаларга айткандыгы же үчүнчү тарапка бергендиги үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.
Человек отвечает за незаконное изменение или повреждение знаков межевания независимо от того, был ли наложен соответствующий штраф на него, должны покрыть все расходы называют восстановление указанных марок межевания. Чектердеги накталай белгилердин мыйзамсыз өзгөрүшүнө же зыянга учуроосуна күнөөлүү жак ага жаза колдонгондугуна карабастан накталай белгилерди калыбына келтирүүгө байланышкан бардык чыгымдарды толтурууга милдеттүү.
Адвокат Леонард Weinglass, кто защищал Эбби Хоффман в суде Чикаго Семь в 1960 году использовали защиту необходимости, успешно утверждая, что участие ЦРУ в Центральной Америке и других горячих точках были эквивалентны незаконное проникновение в горящем Bui Эби Хофманды 1960-жылдары Чикаголук Жетөөнүн жараянында коргогон расмий өкүл Леонард Вейнглас, Борбордук Иликтөө Агенттигинин Борбордук Америкага жана башка күйүп турган жерлерге аралашуусун күйүп жаткан имаратка уруксатсыз кирип барууга теңесе болорун жү
В экономических вопросах приверженность к частной собственности и рынка является решающим, предпринимательство поощряется и в теоретической исламского права налоговые обязательства на самом деле довольно тривиальны по сравнению с теми, на Западе. Экономикалык өңүттөн карап көрсөк, жеке менчик жана базарга болгон кызыгуу сезими чечүүчү мааниге ээ болуп, ишкердүүлүк менен алектенүүгө уруксат берилет, ошондой эле назарият жүзүндө, мусулман укугундагы салык милдеттемелери Батыштыкына салыштырмалуу эч
Нарушение права патентообладателя относятся незаконное производство, использование, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное использование в гражданском обороте или хранения с этой целью в статье, изготовленный с помощью запатентованного изобретения, по Патенттелген ойлоп табууну, пайдалуу моделди же өнөр жай үлгүсүн камтыган өнүмдү санкциялабастан даярдоо, колдонуу, импорттоо, сатууга сунуш кылуу, сатуу, жарандык карым-катнашка башкача киргизүү же ушул максатта сактоо, ошондой эле алдын ала патент аркыл

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: