Меню
Эл-Сөздүк

Незаконное потребление наркотиче-ских средств или психотропных веществ

Баңги каражаттарын же психотроптук заттарды мыйзамсыз колдонуу

Незаконное потребление наркотиче-ских средств или психотропных веществ

БАҢГИ КАРАЖАТТАРЫН ЖЕ ПСИХОТРОПТУК ЗАТТАРДЫ МЫЙЗАМСЫЗ КОЛДОНУУ – баңги каражаттарын же психотроптук заттарды дабагердин улуксаты жок колдонуу.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Незаконное потребление наркотиче-ских средств или психотропных веществ

Русский Кыргызский
Размещение средств Каражаттарды жайгаштыруу
Фонд оборотных средств. Жүгүртүү каражаттарынын фонду.
Твердых веществ какао 25% минимум. Курамында кургак какао кеминде 25%.
Твердых веществ какао 40% минимум. Курамында кургак какао кеминде 40%.
Недостаточно средств для оплаты! Төлөмдү өткөрүүгө каражат жетишсиз!
подарки, завещанных средств и субсидий. тартуулар, мураска калган каражаттар жана субсидиялар.
записью выступления с помощью технических средств; аткарууну же коюлган оюнду техникалык каражаттардын жардамы менен жазууга;
Прогноз средств от приватизации муниципального имущества; муниципалдык менчикти менчиктештирүүдөн каражаттардын түшүү божомолу;
Стандарты допустимых концентраций вредных веществ в почве Кыртыштагы зыяндуу заттардын топтолушунун жол берүүгө мүмкүн болгон ченемдери
Сбор средств от местных налогов, платежей и других источников. Жергиликтүү салыктардан, төлөмдөрдөн жана башка булактардан каражат топтоо.
незаконное использование наименования места происхождения товара; буюмдар чыгарылган жердин аталышын мыйзамсыз пайдалангандык жөнүндө;
Платеж, инициатором которого является получатель денежных средств. Акча каражаттарын алуучу демилгечи болуп саналган төлөм.
Клиент банка, за счет денежных средств которого осуществляется расчет. Анын акча каражатынын эсебинен эсептешүүлөр жүзөгө ашырылган банк кардары.
Ответственность за незаконное недоговорного использование произведения Чыгарманы келишимсиз укукка жат пайдалануу үчүн жоопкерчилик
Многие школы не имеют достаточных средств защиты или их не хватает в целом. Көптөгөн мектептерде коопсуздукту камсыз кылуу каражаттары начар же алар таптакыр жок.
Заимствование средств, получаемых полностью или частично от нерезидентов. Резидент эместерден толук же жарым-жартылай алынган карыздык каражаттар.
Остатки средств на этих счетах должны быть переданы в казну расчетного счета. Ушул эсептердеги калдыктар Казыналыктын эсебине которулат.
Ответственность за незаконное использование информации не подлежит разглашению Жабык маалыматты мыйзамсыз пайдалангандык үчүн жоопкерчилик
объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ суюк, газ, чубурма заттар сыяктуу туруксуз формадагы объекттер
объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ; суюк, газ сымак, чубурма же ушуларга окшош заттардан турган туруксуз формадагы объекттер;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: