Меню
Эл-Сөздүк

Незаконная банковская деятельность

Мыйзамсыз банк ишмердүүлүгү

Незаконная банковская деятельность

МЫЙЗАМСЫЗ БАНК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ – экономикалык ишмердүүлүк чөйрөсүндөгү каттоосуз же андай улуксат сөзсүз милдеттүү болгон учурларда атайын улуксаты жок (лицензиясыз), же лицензиялоонун шарттарын бузуу менен, ал жосундар жарандарга, уюмдарга же мамлекетке ири зыян алып келген, болбосо ири өлчөмдөгү киреше алуу менен байланышкан банк ишмердүүлүгүн (банк аткарымдарын) жүзөгө ашыруудан көрүнгөн кылмыш.

Незаконная банковская деятельность

мыйзамсыз банк иши
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Незаконная банковская деятельность

Русский Кыргызский
Банковская система Банк тутуму
Законодательная деятельность. Мыйзам чыгаруу иши
Охота деятельность по управлению Аңчылык чарбасын жүргүзүү боюнча иш-чараларды ишке ашыруу
Структура и деятельность государства Мамлекеттин түзүлүшү жана иши
Деятельность арендаторов инкубатора. инкубаторду ижаралоочулардын иш-аракетинин мүнөзү.
Деятельность микрофинансовых организаций Микрокаржы уюмдарынын иши
Рекламная деятельность налоговых консультантов Салык консультанттарынын ишин жарнамалоо
Предпринимательская деятельность в сoncessionary лица Концессиялык ишкананын ээлик кылуу жагынан иштери
Права, обязанности и деятельность налоговых consultans Салык консультантынын укуктары, милдеттери жана иши
Деятельность коммерческого банка по выпуску карт. Коммерциялык банктардын карттарды чыгаруу иши.
Налог консультант должен осуществлять свою деятельность: Салык консультанттары өздөрүнүн ишин жүзөгө ашырууга тийиш:
самостоятельно планировать хозяйственную деятельность субъекта; ишкананын чарбалык ишин өз алдынча пландаштырууга;
Настоящий Закон не регулирует деятельность политических муниципальных служащих. Ушул Мыйзам саясий муниципалдык кызмат адамдарынын ишин жөнгө салбайт.
Деятельность Правительства Кыргызской Республики во главе с премьер-министром КР. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ишине Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жетекчилик кылат.
формирует Администрация Президента Кыргызской Республики, поддерживая его деятельность; өзүнүн ишаракетин камсыз кылуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясын түзөт;
Создание и деятельность партийных организаций в государственных учреждениях и организациях. мамлекеттик мекемелерде жана уюмдарда партиялык уюмдарды түзүү жана алардын иштеши
вмешательство членов религиозных организаций и сект в деятельность государственных органов; диний уюмдардын жана дин кызматкерлеринин мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсү;
- Незаконное вмешательство в деятельность других государственных органов или юридических лиц; - мамлекеттик башка органдардын жана юридикалык жактардын иш-аракетине мыйзамсыз кийлигишүү;
Муниципальная услуга профессиональная деятельность граждан в местных органах самоуправления. Муниципалдык кызмат - бул жарандардын жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарындагы кесиптик иш
- Кредиты и инвестиции в другой стране, чтобы финансировать свою деятельность в водном хозяйстве; - суу чарба жана сууну коргоо иш-чараларын каржылоо үчүн башка мамлекетке кредит жана инвестиция берүүнү;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: