Меню
Эл-Сөздүк
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Жилые территории

Русский Кыргызский
2) полный охват всей территории Республики; 2) республиканын бүткүл аймагын толук камтуу;
Биотехнических мероприятий на территории лесного фонда Токой фондусунун жерлеринде биотехникалык иш-чараларды жүргүзүү
Влияние авторского права на территории Кыргызской Республики Автордук укуктун Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулушу
Административное выдворение с территории Кыргызской Республики Кыргыз Республикасынын аймагынан администрациялык жол менен чыгарып салуу
Научные исследования в территории государственного лесного фонда Мамлекеттик токой фондусунун аймагындагы илимий - изилдөөлөр
- На территории Кыргызской Республики - ранее чем за год до этой даты; Кыргыз Республикасынын аймагында пайдалануу үчүн-бул датадан бир жыл мурда;
Единый налог применяется система на территории Кыргызской Республики. Кыргыз Республикасынын аймагында бирдиктүү салык тутуму иштейт.
Размещение беженцев и лиц, ищущих убежища на территории Кыргызской Республики Качкындарды жана Кыргыз Республикасынын аймагындагы качкын статусун берүү жөнүндө расмий өтүнүч билдирген адамдарды жайгаштыруу
Регистрация права собственности на жилые и нежилые помещения и доли в общей собственности Турак жай жана турак жай эмес имараттарга жана жалпы мүлктөгү үлүшкө берилген менчик укугун каттоо
Для организации денежного обращения на территории Кыргызской Республики, Банк Кыргызстана: Кыргыз банкы Кыргыз Республикасынын аймагында накта акча жүгүртүүнү уюштуруу максатында:
- Осуществление из права собственности на водного фонда на территории Кыргызской Республики; - Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан суу фондусун менчиктөө укугун ишке ашыруу;
1874: Генерал Джордж Кастер объявил об открытии золота на территории Лакота, в частности Блэк-Хиллс. 1874: Жорж Кастер генералы Лакота жергесинде алтын кендери табылгандыгы тууралуу жарыя салып чыкты, ал кендер өзгөчө Блэк Хилз жергесинде болгону айтылды.
Местные государственные администрации и местные советы реализовать на соответствующей территории: Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тиешелүү аймакта жүзөгө ашырат:
Национальный режим деятельности иностранного юридического лица на территории Кыргызской Республики Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк юридикалык жактардын ишинин улуттук режими
Упрощенный режим въезда и выезда иностранных граждан в силу на территории свободных экономических зон. Эркин экономикалык зоналарда чет өлкөлүк жарандардын чыгып кетишинин жана ага келишинин жөнөкөйлөтүлгөн режими колдонулат.
Валюта, выпускаемая данным государством и имеющая хождение в первую очередь на территории данной страны. Мамлекет тарабынан чыгарылган, биринчи кезекте ошол мамлекеттин аймагында жүгүртүлгөн валюта.
Как он продолжал проповедовать на территории, он заметил, что гость смотрит на него с близкого расстояния. Аймакта андан ары кабар айтып жүрүп ал ошол меймандын аны анча алыс эмес жерден карап турганын байкаган .
чтобы обеспечить правопорядок на территории государственного лесного фонда, в пределах своей компетенции; өзүнүн компетенциясынын чегинде токой фондусунун аймагында укук тартибин камсыз кылууга;
Обменные операции между сом и другими валютами на территории Кыргызской Республики, не должны быть ограничены. Кыргыз Республикасынын аймагында сомду чет өлкөлүк валютага алмаштыруу боюнча операцияларга чек коюлбайт.
совпадающие с торговыми названиями иностранных юридических лиц известных на территории Кыргызской Республики; Кыргыз Республикасынын аймагында белгилүү болгон фирмалык аталыштар менен төп келүүчү чет өлкөлүк юридикалык жактардын;

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: