Меню
Эл-Сөздүк

Желчегонные средства

өт чыгаруу каражаттары
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Желчегонные средства

Русский Кыргызский
Платежные средства Төлөм каражаттары
Средства возмещения. Коргоо каражаттары.
СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ УНААЛАР
транспортные средства; транспорттук каражаттар;
Статья IV - СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ IV БЕРЕНЕ - АССОЦИАЦИЯНЫН УКУКТУК КОРГОО ЧАРАЛАРЫ
Денежные средства на банковских счетах. Банктык эсептердеги акча каражаттары.
транспортные средства и подъемные устройства транспорт каражаттары жана көтөрүүчү түзүлүштөр
Что люди используют в качестве средства обмена? Адамдар алмашуу каражаты катарында эмнени колдонушту?
Визуальные средства и графики ручной работы учителей. Көрсөтмө материалдарды жана таблицаларды мугалимдер өздөрү даярдашат.
Средства регулирования, применяемые Национальным банком Улуттук банк тарабынан колдонулуучу жөнгө салуу чаралары
Денежные средства в виде бумажных денег (банкнот) и монет. Кагаз акча (банкноттор) жана монеталар түрүндөгү акча каражаттары.
Все другие товары были ликвидированы как средства обмена. Алмашуу каражаты катарында колдонулган бардык буюмдар акырындап отуруп жоюлган.
средства для образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма; билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, спорт жана туризм объекттери;
имущество (включая денежные средства), полученные в качестве наследства; мурас катары алган мүлк (акча каражаттарын кошкондо);
денежные средства (в пересчете на национальном, так и иностранной валюте); акча каражаттары (улуттук жана чет өлкөлүк валютада);
Это означает, что металл золото был использован в качестве средства обмена. Ушул нерсе менен, алтындын алмашуу каражаты катарында колдонулушун түшүндүрүүгө болот.
Культура, искусство, литература, наука и средства массовой информации свободны. Маданият, көркөмөнөр, адабият, илим жана жалпыга маалымдоо каражаттары - эркин.
Фармацевтические и косметические средства, туалетные принадлежности и приборы. Фармацевтикалык жана косметикалык каражаттар, туалеттик буюмдар жана приборлор.
имущество (включая денежные средства), полученные в дар или финансовой поддержки; тартуу же материалдык жардам катары алган мүлк (анын ичинде акча каражаттарын кошкондо);
Клиент банка, в пользу которого поступают денежные средства в результате расчёта. Эсептешүүлөрдүн натыйжасында анын пайдасына акча каражаттары келип түшкөн банк кардары.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: