Меню
Эл-Сөздүк

Железнодорожные пути общего пользования

жалпы пайдалануудагы темир жол
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Железнодорожные пути общего пользования

Русский Кыргызский
Морские пути Деңиз жолдору
Дыхательные пути Аба жолдору
Счастливого пути Ак жол!
Счастливого пути! Жолуңуздар шыдыр болсун!
Лесные пользования Токойду пайдалануу
необходим для общего тушения баарын жалпы өчүрүү керек
Останавливается ли автобус на пути? Автобус жолдон токтойбу?
Право предварительного пользования; мурда пайдалануу укугу жөнүндө;
Право пользования активов и информации. Мүлккө жана маалыматка болгон менчик укугу.
Что означают эти железнодорожные мужчины? Темир жолчулар аны эмне кылышмак эле?
Техническое обслуживание общего имущества Жалпы мүлктү күтүү
Право бессрочного (постоянного) пользования мөөнөтсүз (туруктуу) пайдалануу укугу
И рассказы Руми метафоры для духовного пути. Бул Руминин окуялары - руханий жолдун метафоралары.
Полномочия общего собрания членов Партнерства Шериктиктин жалпы чогулушунун ыйгарым укуктары
Риск повреждения общего имущества Партнерства Шериктиктин жалпы мүлкүнө зыян келтирүү тобокели
Список информации не для общественного пользования Көпчүлүктүн алдында жайылтууга тийиш болбогон маалымат- тын тизмеси
Для ответа на это, мы обратимся к нашему духовному пути. Буга жооп бериш үчүн, биз руханий жолубузга кайрылабыз.
Владелец не вправе отчуждать эту часть общего имущества. Менчик ээси жалпы мүлктүн бул бөлүгүн ээликтен ажыратууга укуксуз.
3) тип собственности или пользования на земельный участок; 3) жер тилкесине болгон менчиктин же пайдалануунун түрү;
Право пользования наименованием места происхождения товара Буюмдун келип чыккан жеринин аталышын пайдалануу укугу

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: