Меню
Эл-Сөздүк

Биржевой налог

БИРЖА САЛЫГЫбиржа жүгүртүмүнөн алынуучу салык. Алуу объектиси – фондулук биржадагы баалуу кагаздардын жүгүртүмү.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Биржевой налог

Русский Кыргызский
Земельный налог. Жер салыгы.
Налог на недвижимость. Жерди пайдалануу үчүн акы
Цена включает налог с продаж? Баага сатуу салыгы кошулганбы?
4) своевременно вносить земельный налог или аренду; 4) жер салыгын же ижара акысын өз учурунда төлөп турууга;
Налог консультант должен осуществлять свою деятельность: Салык консультанттары өздөрүнүн ишин жүзөгө ашырууга тийиш:
Единый налог применяется система на территории Кыргызской Республики. Кыргыз Республикасынын аймагында бирдиктүү салык тутуму иштейт.
Если это не налог, но увеличивает количество денег, чтобы тратить больше, то это приводит к вздутие. Эгер ал көбүрөөк акча каражаттарын жумшагысы келип, элге салык салбастан, акчанын санын көбөйтсө, анда инфляция көрүнүшү келип чыгат.
Если это не налог, но увеличивает количество денег, чтобы тратить больше, то это приводит к вздутие. Эгер ал көбүрөөк акча-каражаттарын жумшагысы келип, элге салык салбастан, акчанын санын көбөйтсө, анда инфляция көрүнүшү келип чыгат.
Парламенты избраны избирателей, которые могут ограничить госрасходы, отказываясь предоставить право налог? Салык салуу укугунан баш тартуу менен, мамлекеттик чыгымдарды чектеген добуш берүүчүлөр шайлаган парламентпи?
Правительство не захочет этого сделать, потому что было бы дорого; она должна была бы налог, собирать деньги с людей, а потом не тратить, но уничтожить его. Өкмөт муну ишке ашырбайт, себеби, мындай нерсе чоң жоготууларга алып келет, тагыраак айтканда, өкмөт элден салык жыйнап, аны башка нерселерге сарптап отурбастан, дароо жок кылууга аргасыз болмок.
Земельный налог и арендная плата за использование земельного участка, предоставленного уполномоченным органом должно быть направлено на улучшение земли, поднимая плодородия почв, проведение почвенных, геоботанических обследований и мониторинга земель и ра Ыйгарым укуктуу орган тарабынан пайдаланууга берилген жер тилкеси үчүн жер салыгы жана ижара акысы жерлерди жакшыртууга, кыртыштын азыктуулугун жогорулатууга, кыртыштык, геоботаникалык иликтөөлөрдү жана жерлердин байкоосун жүргүзүүгө жана алардын аймактар

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: