Меню
Эл-Сөздүк

Биржевой комитет (совет)

Биржа комитети (кеңеши)

Биржевой комитет (совет)

БИРЖА КОМИТЕТИ (КЕҢЕШИ) – биржаны башкаруу (АКШда – Башкаруучулар кеңеши, Улуу Британияда – Биржа кеңеши) органы. Биржа мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунда белгилүү мөөнөткө шайланат. Негизги аткаруучу иштери: а) аткарым жүргүзүү эрежелерин жана биржага мүчөлөрдү кабыл алууну иретке салуучу уставдын аткарылышына көзөмөлдүк кылуу; б) баалуу кагаздарга жол берүүгө жана биржа бюллетенин чыгарууга байкоо жүргүзүү; в) далдалчыларды дайындоо; г) биржа мүчөлөрүнүн, ошондой эле алар менен алардын кардарларынын ортосундагы пикир келишпестиктерди талдоо, чечүү; д) башка уюмдар (анын ичинде мамлекеттик дагы) жана басмасөз менен байланышуу.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Биржевой комитет (совет)

Русский Кыргызский
Спасибо за совет Сиздин кеңешиңизге рахмат
Апелляционный совет: Аппеляциялык кеңеш:
Исполнительный комитет. Аткаруу комитети.
Комитет по обороне и безопасности. Коргонуу жана коопсуздук боюнча комитет.
Ассамблея имеет Исполнительный комитет. Ассамблея Аткаруу комитетке ээ.
Исполнительный совет и Председатель Партнерства Шериктиктин башкармасы жана төргасы
Возражения, рассматриваемые в Апелляционный совет Аппеляциялык кеңеште каралуучу каршы пикир
Государственный комитет безопасности Национальный; Улуттук коопсуздуктун мамлекеттик комитетине;
Комитет отчитывается перед общим собранием товарищества. Комиссия шериктиктин жалпы чогулушуна отчет берет.
Впоследствии Рузвельт сузили редакционный комитет до восьми. Мындан соң Элеонор Рузвельт долбоорлоо комитетин сегизге чейин кыскартты.
Жители жаловались на совет и попросили их сделать что-то о ситуации. Ушул кырдаалды кандайдыр бир жол менен чечип берүү өтүнүчү менен, жашоочулар Кеңешке кайрылышат.
Исполнительный комитет принимает свои собственные правила процедуры. Аткаруу комитети өзүнүн жол-жоболорунун эрежелерин кабыл алат.
Они подходят совет обратиться за использование грузовика в течение дня. Алар Кеңеш менен сүйлөшүп, жүк ташуучу унааны бир күнгө сурашат.
Совет должен руководствоваться положением о Совете, утвержденным Советом. Кеңештин иши Кеңеш жөнүндөгү жобо менен регламентгештиришет, аны Кеңештин төрагасы бекитет.
Комитет по образованию, науке, культуре, информации и религиозной политики; Билим берүү, илим, маданият, маалыматтык жана диний саясат боюнча комитет;
Комитет по правам человека, равным возможностям и общественным объединениям; Адам укугу, тең мүмкүнчүлүктөр жана коомдук бирикмелер боюнча комитет;
Совет принимает коллективные решения большинством от общего числа членов Совета. Кеңештин чечими Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүгү менен коллегиялык түрдө кабыл алынат.
Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Кеңештин жыйналышы зарылчылыгына жараша, бирок үч айда бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.
Но ваше мнение было бы лучше совет для этих стран. "Я признал, что без каких-либо затруднений. Сиздин пикириңиз ушул мамлекеттерге жакшы кеңеш болмок тура.” Мен өзүнүн жаңылыштыгын эч кыйынчылыксыз эле мойнума алдым.
Совет выразил свою обеспокоенность в связи с источниками для финансирования дефицита бюджета. Башкармалык тарабынан бюджеттин тартыштыгын каржылоо булактарына тиешелүү да кооптонуулар айтылды.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: