Меню
Эл-Сөздүк

Аудит

АУДИТ (англ. audit ) – кардарлардын каалоосу боюнча уюмдардын ишине каржылык отчеттуулукту текшерүү түрүндө көзөмөл жүргүзүү таризи.

Аудит

Бул, чарба жүргүзүүчү субъекттердин отчетторунун, эсепке алуу системасынын тактыгын, алардын толук камтылышын жана колдонуудагы мыйзамдарга жана белгиленген ченемдерге ылайык келүүсүн аныктоо максатында, алардын бухгалтердик жана финансылык отчетторунун документтерине, баштапкы документтеринин, финансылык жана чарбалык ишине тиешелүү башка маалыматтардын эсепке алынышына көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүү. Аудит тышкы, ички, маалымат технологияларына жүргүзүлгөн аудит, адистештирилген аудит болушу мүмкүн.
Перевести через онлайн Переводчик

Примеры переводов: Аудит

Русский Кыргызский
Аудит счетов. Финансылык текшерүү.
Аудит Банка Кыргызстана Кыргыз банкынын аудити
Аудит микрофинансовой компании Микрокаржы уюмунун аудити
Аудит деятельности НБКО и его филиалов; микрокаржы компанияларынын жана алардын филиалдарынын ишин текшерүү;
Аудит деятельности микрофинансовых организаций Микрокаржы компанияларынын ишин текшерүү
Аудит Комиссии основывается на «переговоры и убеждение, продиктованных руководящих принципов закона и длительного опыта Комиссии согласовать обязательства, где это возможно. Комиссиянын аудит процесси "Мыйзамдын жетектөөчү принциби жана Комиссиянын өзүнүн узак тажрыйбасынан келип чыккан сүйлөшүүлөрдү жана ынанымдарды жүргүзүүгө жана кайда болбосун, кандай болбосун милдеттенмелер макулдашылгандыгына" негизделет.
Это независимое исследование документов бухгалтерской и финансовой отчетности, учета первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. Аудит может быть внешним, внутренним, информационных технологий, специализированным. Бул, чара жүргүзүүчү субъекттердин отчетторунун, эсепке алуу системасынын тактыгын, алардын толук камтылышын жана колдонуудагы мыйзамдарга жана белгиленген ченемдерге ылайык келүүсүн аныктоо максатында, алардын бухгалтердик жана финансылык отчетторунун документтерине, баштапкы документтеринин, финансылык жана чарбалык ишине тиешелүү башка маалыматтардын эсепке алынышына көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүү. Аудит тышкы, ички, маалымат технологияларына жүргүзүлгөн аудит, адистештирилген аудит болушу мүмкүн.
Это независимое исследование документов бухгалтерской и финансовой отчетности, учета первичных документов и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов с целью определения достоверности их отчетности, учета, его полноты и соответствия действующему законодательству и установленным нормативам. Аудит может быть внешним, внутренним, информационных технологий, специализированным. Бул, чарба жүргүзүүчү субъекттердин отчетторунун, эсепке алуу системасынын тактыгын, алардын толук камтылышын жана колдонуудагы мыйзамдарга жана белгиленген ченемдерге ылайык келүүсүн аныктоо максатында, алардын бухгалтердик жана финансылык отчетторунун документтерине, баштапкы документтеринин, финансылык жана чарбалык ишине тиешелүү башка маалыматтардын эсепке алынышына көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүү. Аудит тышкы, ички, маалымат технологияларына жүргүзүлгөн аудит, адистештирилген аудит болушу мүмкүн.

Также найдены следующие похожие слова на Русском языке
strtoupper(RU)


Такое же слова на других языках:

KG


Похожие слова на других языках:

KG
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: