Menu
Эл-Сөздүк

глаз

м.
1. көз;
правый глаз оң көз;
2. чаще мн. (зрение) көз көрүү, көрүүгө жөндөмдүүлүк;
у него хорошие глаза анын көзү курч;
3. разг. (присмотр, надзор) карап туруу, баш-көз болуу;
хозяйский глаз сарамжалдуулук менен кароо;
тут нужен глаз да глаз бул жерде абдан жакшы баш-көз болуу керек;
у семи нянек дитя без глазу посл. койчу көп болсо, кой арам өлөт;
острый глаз кыраакы;
дурной глаз прост. жаман көз;
хоть глаз выколи разг. көзгө сайса көрүнгүс (караңгы);
на глаз божомол менен;
невооружённым глазом куралсыз көз менен (кароо);
смеяться в глаза көзүнчө күлүү, көзүнчө шылдыңдоо;
сказать правду в глаза чындыкты көзунө айтуу;
попасться на глаза кому-л. бирөөгө көрүнүп калуу;
не попадаться на глаза көзүнө көрүнбөө;
отвести глаза кому-л. алаксытуу, көңүлдү башка жакка буруп жиберүү; будамайлоо;
закрывать глаза на что-л. бир нерсеге көз жумду кылуу, бир нерсени көрмөксөн болуу;
открыть глаза көзүн ачуу, көңүлүн буруу;
на глазах көзүнчө;
он вырос у неё на глазах ал анын көз алдында өстү;
за глаза разг.
1) (в отсутствие кого-л.) көзү жокто, сыртынан;
купить что-л. за глаза бир нерсени сыртынан сатып алуу;
говорить что-л. за глаза бир нерсени бирөөнүн көзү жокто айтуу;
2) (с избытком, вполне) толук, кеңири;
за глаза довольно кеңири жетет, ашып түшөт, ашыгы менен жетет;
с глазу на глаз көзмө-көз;
с глаз долой - из сердца вон посл. көзү жоктун өзү жок; көзгө көрүнбөдү - көңүлдөн кетти;
не в бровь, а (прямо) в глаз погов. сөздү машына келтирип айтуу;
куда глаза глядят баш ооган жакка;
бросаться в глаза көзгө чалдыгуу;
смотреть на что-л. чужими глазами өз пикири жоктук, башканын айтканы менен болуучулук;
не смыкая глаз көзүн жумбай;
не спуская глаз с кого-л. (любоваться) бирөөдөн көзүн айырбай кароо (жакшы көрүп, кызыгып).
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: глаз

Russian Kyrghyz
глаз көз
разрез глаз көз тилкеси
Уменьшение эффекта красных глаз Көздү кызыл кылбоо
Добавить дефектов / снижение эффекта красных глаз дефектти / кызыл көздөрдү алып салуу
Выбор области для подавления эффекта красных глаз, он покажет результат обработки после выбора D кызыл көз дефектисин алуу үчүн тармакты тандагыла, тандоо жасалгандан кийин иштеп чыгуунун натыйжасы чыгат.

So following similar words is found:
strtoupper(RU)


Found similar words in another language:

KG
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: