Menu
Эл-Сөздүк

Ненадежность политики правительства

өкмөттүн саясатынын ишенимсиздиги
Перевести через онлайн Переводчик

Examples of translations: Ненадежность политики правительства

Russian Kyrghyz
Бишкек, Дом Правительства Бишкек, Өкмөт Үйү
В пользу, конечно, правительства. Албетте, өкмөттүн да.
Авансы правительства принимающей. Уюмдун өз штаб-квартирасы жайгашкан аймактагы өлкөнүн өкмөтүнүн авансылары.
2.4. Цель денежно-кредитной политики 2.4. Акча - насыя саясатынын максаты
Они очень удобны для правительства. Алар өкмөт үчүн абдан ыңгайлуу.
- Два представителя Правительства КР; - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн эки өкүлү;
понимание национального правительства улуттук өкмөт жөнүндө түшүнүк
Бишкекский городской, Дом правительства Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
Основные направления MONETRY ПОЛИТИКИ 2011-2013 АКЧА-НАСЫЯ САЯСАТЫНЫН 2011-2013-ЖЫЛДАРГА НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ
Для правительства потратить и опустошить. Акчаны өз керегине жаратып, туш келди чачкан өкмөт үчүн.
Как вы уже знаете, с помощью политики инфляции Өзүңөр билгендей, инфляция саясатын колдонуп.
Счета запаса финансовых операций правительства. өкмөттүк каржылык активдердин жана пассивдердин эсебин жүргүзүү.
Компетенция Правительства Кыргызской Республики Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн компетенциясы
Nokia придерживается политики непрерывного развития. Nokia тынымсыз өнүгүү саясатын жүргүзөт.
Постановление Правительства Кыргызской Республики Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
Поэтому, будет вообще разногласия по поводу политики. Демек, саясий иш-чаралар боюнча ар дайым жалпы келишпестиктер боло берет.
исполнение внутренней и внешней политики государства; мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын турмушка ашырылышы
разработка и осуществление единой политики валютного; бирдиктүү валюта саясатын иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат;
2.6. Условия денежно-кредитной политики, достижении цели 2.6. Акча - насыя саясатынын максаттарына жетиштүү шарттары
Есть два возможных подхода в реализации такой политики. Мындай саясатты жүзөгө ашырууда эки мүмкүн болгон мамиле бар.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: