Меню
Эл-Сөздүк

Үйү жакын иттин куйругу узун.

У своего дома и у собаки хвост длинный.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Всякая собака в доме львом кажется.

Дома и стены помогают.

Примеры переводов: Үйү жакын иттин куйругу узун.

Кыргызский Русский
узун; высокий;
Өтө узун Слишком длинный (долгий)
узун тиштүү кычкач Острогубцами
Жөө басканга жакын жер Туда недалеко идти
Жакын арада улуттук ресторандар барбы? Есть ли неподалеку национальные рестораны?
Балдар, эреже катары мектепке жакын жашайт. Дети, как правило, живут не далеко от школы.
күнөө кылууга жакын экениңди моюнга алаттырсың. Вы остро осознают собственных греховных наклонностей.
Бүгүнкү күндө 77 өлкөдө 9 миңге жакын волонтёр иштөөдө. Сегодня некоторые 9000 добровольцев служат в 77 странах.
- жакын туугандарынын чакыруусу боюнча алардын эсебинен; - приглашения от близких родственников с расходов, покрываемых;
Жардыруу коркунучка жакын чөйрөлөр кээде так белгиленбейт. Районы с потенциально взрывоопасной атмосферой часто, но не всегда четко обозначена.
Бүгүнкү күнгө, Кыргыз Республикасында 64ке жакын бизнес-инкубатор түзүлгөн. На сегодняшний день, общее число бизнес-инкубаторов в Кыргызской Республике составляет около 64 инкубаторов.
Жакын адамдарың сенин жаңы өмүр жолун тандаганыңа таң калып, жаман сөздөрдү айтышы ыктымал Некоторые, с которыми вы когда-то, связанного могут быть озадачены в вашем новом образе жизни и может 'говорить неправомерно вас. "
Тармак станциясына канчалык жакын жайгашканыңыз сыяктуу факторлорго жараша ошол сан өзгөрүп турат. Эта сумма меняется в зависимости от ряда факторов, таких как, насколько вы близки к базовой станции сотовой сети.
Кашмирликтер башка индиялыктарга же пакистандыктарга караганда, бири-бирин көбүрөөк жакын тутушат. Кашмирцы может чувствовать себя более общего друг с другом, чем с их товарищей индейцев или с их коллегами пакистанцев.
«Кудай-Теңириң берип жаткан жерде өмүрүң узун болсун десең, ата-энеңди сыйла»,— деген осуят бар болчу . "Почитай отца твоего и мать, с тем, что ваши дни могут оказаться долгими на том основании, что Господь, Бог твой, дает тебе."
Мамлекеттик кызматчынын жана анын жакын үй-бүлө мүчөлөрүнүн мүлкү жана кирешелери жөнүндө маалыматтар Информация об имуществе и доходах государственного служащего и самые непосредственные члены его семьи
Бирөөнү жөн гана узун бойлуу деп айтуунун ордуна, мыкты кабарчы ал кишинин эшиктен эңкейип киргенин сүрөттөп жазат. Вместо того чтобы просто говорю, что человек высокого роста, хороший писатель хотел бы упомянуть, что он должен опускаться, чтобы войти в переднюю дверь.
Эчким өзүнө жана өзүнүн жубайына, мыйзам менен аныктала турган жакын туугандарына каршы күбө болууга милдеттүү эмес. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга / супруги и близкие родственники, определенных законом.
Алардын ата-энеси Алжирден келип, кыздар Чикаго, Иллинойс штатына жакын жерде мусулман америкалыктар катары чоңоюшту. Их родители приехали из Алжира, и девочки воспитывались в районе Чикаго, штат Иллинойс, в мусульманских американцев.
Бүткүл дүйнөлүк бир туугандыктын мүчөсү болуп эсептелген жыйналышыңдагы бир туугандар менен жакын таанышканың да маанилүү Крайне важно также, чтобы узнать своих братьев и сестер в вашей локальной общины, частью «всей ассоциации братьев" во всем мире.

Примеры переводов: Үйү жакын иттин куйругу узун.

Кыргызский Английский
узун; tall;
Өтө узун It's too long
узун тиштүү кычкач Needle-nose pliers
Жөө басканга жакын жер It's a short walk
Жакын арада улуттук ресторандар барбы? Are there any authentic restaurants around here?
Балдар, эреже катары мектепке жакын жашайт. The children as a rule live not far from school.
күнөө кылууга жакын экениңди моюнга алаттырсың. you are keenly aware of your own sinful inclinations.
Бүгүнкү күндө 77 өлкөдө 9 миңге жакын волонтёр иштөөдө. Today, some 9,000 volunteers are serving in 77 countries.
- жакын туугандарынын чакыруусу боюнча алардын эсебинен; - invitations from close relatives with expenses covered;
Жардыруу коркунучка жакын чөйрөлөр кээде так белгиленбейт. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.
Бүгүнкү күнгө, Кыргыз Республикасында 64ке жакын бизнес-инкубатор түзүлгөн. To date, the overall number of business incubators in the Kyrgyz Republic amounts to approximately 64 incubators.
Жакын адамдарың сенин жаңы өмүр жолун тандаганыңа таң калып, жаман сөздөрдү айтышы ыктымал Some with whom you once associated may be puzzled at your new way of life and may 'speak abusively of you.'
Тармак станциясына канчалык жакын жайгашканыңыз сыяктуу факторлорго жараша ошол сан өзгөрүп турат. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station.
Кашмирликтер башка индиялыктарга же пакистандыктарга караганда, бири-бирин көбүрөөк жакын тутушат. The Kashmiris may feel more in common with each other than with their fellow Indians or with their fellow Pakistanis.
«Кудай-Теңириң берип жаткан жерде өмүрүң узун болсун десең, ата-энеңди сыйла»,— деген осуят бар болчу . "Honor your father and your mother in order that your days may prove long upon the ground that Jehovah your God is giving you."
Мамлекеттик кызматчынын жана анын жакын үй-бүлө мүчөлөрүнүн мүлкү жана кирешелери жөнүндө маалыматтар Information on property and income of the civil servant and most immediate members of his family
Бирөөнү жөн гана узун бойлуу деп айтуунун ордуна, мыкты кабарчы ал кишинин эшиктен эңкейип киргенин сүрөттөп жазат. Instead of just telling that a person is tall, a good writer would mention that he has to stoop to enter the front door.
Эчким өзүнө жана өзүнүн жубайына, мыйзам менен аныктала турган жакын туугандарына каршы күбө болууга милдеттүү эмес. No one shall be obligated to testify against himself, his/her spouse and close relatives determined by law.
Алардын ата-энеси Алжирден келип, кыздар Чикаго, Иллинойс штатына жакын жерде мусулман америкалыктар катары чоңоюшту. Their parents are from Algeria, and the girls were raised near Chicago, Illinois, as Muslim Americans.
Бүткүл дүйнөлүк бир туугандыктын мүчөсү болуп эсептелген жыйналышыңдагы бир туугандар менен жакын таанышканың да маанилүү It is also vital to get to know the brothers and sisters in your local congregation, part of "the whole association of brothers" throughout the world.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: