Меню
Эл-Сөздүк

табит

 • аппетит
 • вкус (эстет.)
 • табит

  tabit tabip, hekim

  табит

  [tabit]
  iştah

  табит

  табит
  табит ачма (мед.)
  табити тартпоо

  Примеры переводов: табит

  Кыргызский Русский
  табит; аппетит;
  Редакторлор мындан тышкары жергиликтүү маданиятка жараша өзгөрө бере турган табит жана тил маселелерине да көңүл бурууга тийиш (Биз бул тууралуу «Этика жана мыйзам» деп аталган 7-бапта кененирээк сөз кылабыз). Редакторы также обратить внимание на вопросах вкуса и языка, которые изменяются в зависимости от местной культуры (Мы больше о том, что говорить в главе 7, "Этика и закон").
  Сөз эркиндигин коомдук жыргалчылык жана коомдук табит маселелери менен айкалыштырууга аракет кылуунун натыйжасында киноиндустриясында ыктыярдуу стандарттар киргизилген( О- жалпы аудиториялар үчүн, К- чектелүү аудиториялар үчүн жана бир нече башка категори В рамках усилий по обеспечению сбалансированности бесплатно озабоченность речевые с теми, общественного благосостояния и общественного вкуса, добровольные стандарты, принятым в киноиндустрии привели к рейтинговой системе (G для широкой аудитории, R для ог

  Примеры переводов: табит

  Кыргызский Английский
  табит; appetite;
  Редакторлор мындан тышкары жергиликтүү маданиятка жараша өзгөрө бере турган табит жана тил маселелерине да көңүл бурууга тийиш (Биз бул тууралуу «Этика жана мыйзам» деп аталган 7-бапта кененирээк сөз кылабыз). Editors also pay attention to matters of taste and language, which vary depending on the local culture (We'll talk more about that in Chapter 7, "Ethics and Law").
  Сөз эркиндигин коомдук жыргалчылык жана коомдук табит маселелери менен айкалыштырууга аракет кылуунун натыйжасында киноиндустриясында ыктыярдуу стандарттар киргизилген( О- жалпы аудиториялар үчүн, К- чектелүү аудиториялар үчүн жана бир нече башка категори In efforts to balance free speech concerns with those of public welfare and public taste, voluntary standards enacted by the motion picture industry have resulted in a rating system (G for general audiences, R for restricted audiences, and several other c

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: