Меню
Эл-Сөздүк

сарптоо

 • disbursements
 • expenditure
 • сарптоо

  [sarptoo]
  harcamak, sarf etmek

  Примеры переводов: сарптоо

  Кыргызский Русский
  Кошумча акчага ээ болгон адамдардын акчаны сарптоо иш-аракети баалардын кымбатташын шарттабайбы? Каков эффект от цен, когда те, кто получает часть этой увеличенного количества денег потратить?
  Өкмөттүн салыктан топтолгон акчадан көбүрөөк акча сарптоо үчүн, акчанын санын көбөйткөн иш-аракетин катуу сынга албай эле коёлу. Мы не должны быть очень строгими в оценке правительства, которые увеличивают количество денег, потому что они хотят, чтобы тратить больше, чем они собирают от людей.
  Өкмөттүн эл төлөгөн салыктан топтолгон акчанын көлөмүнөн көбүрөөк акча сарптоо үчүн, акчаны көбөйтүү иш-аракетинин натыйжасы кандай болот? Что такое эффект правительство тратит больше, чем собирает в виде налогов или заимствует у людей за счет увеличения количества денег?
  Бардыгыңарга маалым болгондой, тартыштык каржылоо, тагыраак айтканда, колунда бар каражаттан көбүрөөк сарптоо аракети, адамдар үчүн кесепеттүү болгон. Как известно, расходы дефицита, точнее, тратит больше, чем своих доходов, это очень плохо для человека.
  Мамлекеттин “жакырчылыкка каршы күрөшүү” иш-чарасын, жашоосун өз алдынча оңдоп алууга жанталашкан элге салык салуу, инфляция саясатын колдонуу, алардын аманаттарын сарптоо жолу менен каржылагандыгы күлкүнү келтирет. Смешно для правительства финансировать «войну с бедностью», облагая налогом, надувая и расходов, и так ущерба сбережения OFTHE масс, которые пытаются улучшить себя благодаря своим собственным усилиям.
  Тагыраак айтканда, акча-каражаттарын сарптоо үчүн өкмөт Конгресс аркылуу элден уруксат сурашы керекпи же ал куралдуу күчтөрдү өзү түзүп, аларды өзү башкаргандыктан, жөн гана акчанын санын көбөйтүп, аны өзү каалагандай сарптай алабы деген суроо турган. То есть должны ли правительство получить одобрение народа через Конгресс, когда он хочет провести, то ли правительства, потому что оно установлено и имеет в своем распоряжении ряд вооруженных людей, свободно проводить по своему усмотрению, просто increa
  Тагыраак айтканда, акча каражаттарын сарптоо үчүн өкмөт Конгресс аркылуу элден уруксат сурашы керекпи же ал куралдуу күчтөрдү өзү түзүп, аларды өзү башкаргандыктан, жөн гана акчанын санын көбөйтүп, аны өзү каалагандай сарптай алабы деген суроо турган. то есть должны ли правительство получить одобрение народа через Конгресс, когда он хочет провести, то ли правительства, потому что оно установлено и имеет в своем распоряжении ряд вооруженных людей, свободно проводить по своему усмотрению, просто increa
  Илгерки замандын шарттарында, жалпы карапайым калктын каражат топтоого мүмкүнчүлүгү болгон эмес, кедей адамдын бир нече тыйын иштеп таап, аны үйдүн бир жерине ката койгонго мүмкүнчүлүгү болсо болгондур, бирок катылган акчаны сарптоо зарылчылыгынан кутулуу Под древних условиях, массы не имели возможности для сохранения; бедняк имел лишь возможность заработать несколько монет, возможно, и скрыть эти монеты куда-то, возможно, в темном углу своей территории, но все это было.
  Он тогузунчу кылымдын экинчи жарымында, эгер акчанын санын көбөйтүп, көбүрөөк сарптоо максатында, кандайдыр бир мамлекет пайыздык ченемди мүмкүн болгон деңгээлден төмөн белгилесе, кыска мөөнөттөгү капиталдар кыска убакыттын ичинде башка мамлекеттерге өтүп Во второй половине ХIХ века, если отдельная страна сохранил процентную ставку ниже, чем должно быть для того, чтобы увеличить количество денег и тратить больше, тенденция была для краткосрочного капитала, чтобы двигаться, в течение очень короткого периода

  Примеры переводов: сарптоо

  Кыргызский Английский
  Кошумча акчага ээ болгон адамдардын акчаны сарптоо иш-аракети баалардын кымбатташын шарттабайбы? What is the effect on prices when those who receive some of this increased quantity of money spend it?
  Өкмөттүн салыктан топтолгон акчадан көбүрөөк акча сарптоо үчүн, акчанын санын көбөйткөн иш-аракетин катуу сынга албай эле коёлу. We shouldn’t be very strict in judging the governments which increase the quantity of money because they want to spend more than they collect from the people.
  Өкмөттүн эл төлөгөн салыктан топтолгон акчанын көлөмүнөн көбүрөөк акча сарптоо үчүн, акчаны көбөйтүү иш-аракетинин натыйжасы кандай болот? What is the effect of government’s spending more than it collects in taxes or borrows from the people by increasing the quantity of money?
  Бардыгыңарга маалым болгондой, тартыштык каржылоо, тагыраак айтканда, колунда бар каражаттан көбүрөөк сарптоо аракети, адамдар үчүн кесепеттүү болгон. As everybody knows, deficit spending, more precisely, is spending more than one’s income, is very bad for the individual.
  Мамлекеттин “жакырчылыкка каршы күрөшүү” иш-чарасын, жашоосун өз алдынча оңдоп алууга жанталашкан элге салык салуу, инфляция саясатын колдонуу, алардын аманаттарын сарптоо жолу менен каржылагандыгы күлкүнү келтирет. It is ridiculous for the government to finance a “war on poverty” by taxing, inflating, and spending, and so sacrificing the savings ofthe masses who are trying to improve themselves through their own efforts.
  Тагыраак айтканда, акча-каражаттарын сарптоо үчүн өкмөт Конгресс аркылуу элден уруксат сурашы керекпи же ал куралдуу күчтөрдү өзү түзүп, аларды өзү башкаргандыктан, жөн гана акчанын санын көбөйтүп, аны өзү каалагандай сарптай алабы деген суроо турган. That is whether the government must get the approval of the people through Congress when it wants to spend, or whether the government, because it is established and has at its disposal a number of armed men, is free to spend as it wishes, simply by increa
  Тагыраак айтканда, акча каражаттарын сарптоо үчүн өкмөт Конгресс аркылуу элден уруксат сурашы керекпи же ал куралдуу күчтөрдү өзү түзүп, аларды өзү башкаргандыктан, жөн гана акчанын санын көбөйтүп, аны өзү каалагандай сарптай алабы деген суроо турган. that is whether the government must get the approval of the people through Congress when it wants to spend, or whether the government, because it is established and has at its disposal a number of armed men, is free to spend as it wishes, simply by increa
  Илгерки замандын шарттарында, жалпы карапайым калктын каражат топтоого мүмкүнчүлүгү болгон эмес, кедей адамдын бир нече тыйын иштеп таап, аны үйдүн бир жерине ката койгонго мүмкүнчүлүгү болсо болгондур, бирок катылган акчаны сарптоо зарылчылыгынан кутулуу Under ancient conditions, the masses had no opportunity to save; the poor man had only the possibility of earning a few coins perhaps and of hiding these coins somewhere, perhaps in a dark corner of their premises, but this was all.
  Он тогузунчу кылымдын экинчи жарымында, эгер акчанын санын көбөйтүп, көбүрөөк сарптоо максатында, кандайдыр бир мамлекет пайыздык ченемди мүмкүн болгон деңгээлден төмөн белгилесе, кыска мөөнөттөгү капиталдар кыска убакыттын ичинде башка мамлекеттерге өтүп In the second half of the nineteenth century, if an individual country kept the interest rate lower than it ought to be in order to increase the quantity of money and spend more, the tendency was for short term capital to move, within a very short period

  Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
  strtoupper(KG)
  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: