Меню
Эл-Сөздүк

кара моюл

 • blueberry
 • huckleberry
 • whortleberry
 • Примеры переводов: кара моюл

  Кыргызский Русский
  моюл черемуха.
  Кара . Черный.
  кара . Черный.
  Кара-кытай Кара-кидани
  кара куурай Конопля.
  кара тизме . Черный список.
  кара тактай . Доска.
  кара тизменин номуру Черный список номер.
  кара тизме толуп калды. Черный список полный.
  кара тизме өзгөртүлдү . Черный список изменился.
  кара тизменин номурлары Черные номера списка.
  Желдетилген кара шоколад 75г Темно пористого шоколада 75г
  номур кара тизмеге киргизилген. Количество в черный список.
  кара тизмеге киргизилген номур . Блокированные номер.
  Ал кара, а мен ак түстөгү кийим кийчүбүз. Он носил черный и я носил белый
  Кара-Кулжа районунунда сугат суу колдонуу мүмкүнчүлүгүн арттыруу Улучшение доступа к поливной воде в Кара-Кульджинский район
  алар өз милдеттерин кара ниеттик менен, адистигинен жана калыстыктан тайып аткарганда неверными, непрофессионально или не беспристрастным исполнение обязанностей
  Ош облусунун Кара-Суу шаарындагы секс-кызматкерлердин арасында ВИЧ/СПИДдин алдын алуу Профилактика ВИЧ / СПИДа среди секс-работников города Кара-Суу Ошской области
  Кара-Суу шаарындагы секс-кызматкерлердин арасында ВИЧ ИПППсынын алдын алуу жана ВИЧти жайылтуусун азайтуу. Уменьшение распространения ВИЧ и профилактике ВИЧ / ИППП среди секс-работников, Кара-Суу
  1868: Экинчи Форд Ларами келишими Улуу Сиу Улутунун эгемендүүлүгүнө жана Black Hills (Кара Дөбөлөргө) ээлигине даана кепилдик берет. 1868: Договор о втором Форт Ларами четко гарантирует суверенитет Великой Су нации и причастности Лакота "священных Блэк-Хиллс.

  Примеры переводов: кара моюл

  Кыргызский Английский
  моюл bird cherry tree.
  Кара . Black .
  кара . Black .
  Кара-кытай Kara-Khitan
  кара куурай Hemp.
  кара тизме . Block list .
  кара тактай . Blackboard .
  кара тизменин номуру Blacklist number .
  кара тизме толуп калды. Blacklist full.
  кара тизме өзгөртүлдү . Block list changed .
  кара тизменин номурлары Black list numbers .
  Желдетилген кара шоколад 75г Dark Aerated Chocolate 75g
  номур кара тизмеге киргизилген. Number blacklisted .
  кара тизмеге киргизилген номур . Blacklisted number .
  Ал кара, а мен ак түстөгү кийим кийчүбүз. He wore black and I wore white
  Кара-Кулжа районунунда сугат суу колдонуу мүмкүнчүлүгүн арттыруу Improving Access to Irrigation Water in Kara-Kulja District
  алар өз милдеттерин кара ниеттик менен, адистигинен жана калыстыктан тайып аткарганда unfaithful, unprofessional or non impartial performance of duties
  Ош облусунун Кара-Суу шаарындагы секс-кызматкерлердин арасында ВИЧ/СПИДдин алдын алуу HIV/AIDS prevention among sex workers of Kara-Suu town in Osh Province
  Кара-Суу шаарындагы секс-кызматкерлердин арасында ВИЧ ИПППсынын алдын алуу жана ВИЧти жайылтуусун азайтуу. Reducing the spread of HIV and HIV/STI prevention among sex workers of Kara-Suu
  1868: Экинчи Форд Ларами келишими Улуу Сиу Улутунун эгемендүүлүгүнө жана Black Hills (Кара Дөбөлөргө) ээлигине даана кепилдик берет. 1868: The second Fort Laramie Treaty clearly guarantees the sovereignty of the Great Sioux Nation and the Lakotas' ownership of the sacred Black Hills.

  Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: