Меню
Эл-Сөздүк

дагы

союз и, ещё, также, опять;
дагы эмине керек? ещё что нужно?
дагы бир ещё один;
багы жокко дагы жок погов. кому нет счастья, тому опять нет (не досталось);
эмине болсо дагы что бы то ни было;
келсе дагы хотя бы он и пришёл;
комитет дагы түзүлө элек комитет пока даже и не организовался (не только не работает, но даже и...);
дагысын или дагынкысын ещё раз, опять;
дагынкысын дагы айтам говорю ещё и ещё раз;
бул эчтеке эмес, дагынкысы дагы бар это ещё ничего, а вот дальше-то; это цветочки, а ягодки впереди;
бир саат дагы бошко кетпесин даже и один час не должен быть потерян.

дагы

again [э’гэн];
also [‘оолсоу];
too [туу]

дагы

дагы (такт.)

дагы

дагы (да) (байл.), (бөл.)

дагы

I такт. Мындан ары да, мындан кийин да, жана да. Дагы далай жылдар өтөт (Бөкөнбаев). Эже, дагы китеп окуп берсеңиз (Байтемиров). Тууган жеримди дагы көрдүм (Сыдыкбеков).
ДАГЫ II да I менен бирдей. Карагай дагы, кайың дагы, тал, терек дагы курулуш ишине керек («Жаш ленинчи»). Элдин бардыгы небак жатса дагы, Ажардын колу бошободу (Жантөшев).
ДАГЫ III да II менен бирдей. Биз дагы адам баласыбыз го (Бектенов).

Примеры переводов: дагы

Кыргызский Русский
Мага дагы бир кофе берсеңиз Еще кофе, пожалуйста
бош экен, дагы бир жолу айтыңыз пуст, пожалуйста еще раз сказать
Мындан жакшыраак дагы эмне бар? У вас есть что-нибудь лучшего качества?
Мындай болуп кетиши дагы мүмкүн! Это могло случиться!
Андай болбой калышы дагы ыктымал. Это, вероятно, не произойдет.
Анын дагы 39 жумшак оюнчугу бар эле. Она также имела 39 плюшевых медведей.
Акча көбөйсө, баалар дагы жогорулайт Увеличение количества денег приводит к росту цен.
Мурункудан дагы көбүрөөк тартыштыкка!” Еще дефициты! "
Инфляцияны дагы ууга салыштырсак болот. Мы имеем аналогичную ситуацию с инфляцией.
Силер салыктарды дагы көбөйтүп жатасыңар. Вы налогообложения больше и больше.
Кеңеш берүү тармагы дагы эле өнүгүп жатат. Даже сейчас консультирование промышленности по-прежнему растет.
Каттоодон баш тартуунун дагы башка негиздери Иные основания для отказа в регистрации
ККМ-дагы күнү жана/же убактысы КЭКТ-дагыдан аз Дата и / или время в менее СКК Эклз
Гандикаптын дагы бир нече түрүн карап чыгалы – Давайте понаблюдаем еще несколько вариантов гандикап:
Кабар формаларынын дагы бирөөсү - «ромб» түзүмү. Еще одна история формой является «бриллиант» структура.
Анан дагы Сен биздин жүрөктөрүбүздү жаралоочусуң. Вы также выключатель наших сердцах.
Мен дагы эле ооруп жаткан жамбаш менен жүрмөк элем. Я все еще был бы на моей плохой бедра.

Примеры переводов: дагы

Кыргызский Английский
Мага дагы бир кофе берсеңиз I'd like another cup of coffee
бош экен, дагы бир жолу айтыңыз is empty, please say again
Мындан жакшыраак дагы эмне бар? Do you have anything of better quality?
Мындай болуп кетиши дагы мүмкүн! It could happen!
Андай болбой калышы дагы ыктымал. It probably will not happen.
Анын дагы 39 жумшак оюнчугу бар эле. She also had 39 teddy bears.
Акча көбөйсө, баалар дагы жогорулайт An increase in the quantity of money brings about higher prices.
Мурункудан дагы көбүрөөк тартыштыкка!” More deficits!”
Инфляцияны дагы ууга салыштырсак болот. We have a similar situation with inflation.
Силер салыктарды дагы көбөйтүп жатасыңар. You are taxing more and more.
Кеңеш берүү тармагы дагы эле өнүгүп жатат. Even now the consulting industry is still growing.
Каттоодон баш тартуунун дагы башка негиздери Other Grounds for Refusal in Registration
ККМ-дагы күнү жана/же убактысы КЭКТ-дагыдан аз date and/or time in less than CCM ackles
Гандикаптын дагы бир нече түрүн карап чыгалы – Let’s observe some more variants of Handicap:
Кабар формаларынын дагы бирөөсү - «ромб» түзүмү. Still another story form is the "diamond" structure.
Анан дагы Сен биздин жүрөктөрүбүздү жаралоочусуң. You are also the breaker of our hearts.
Мен дагы эле ооруп жаткан жамбаш менен жүрмөк элем. I would still be on my bad hip.

Также найдены следующие похожие слова на Кыргызском языке
strtoupper(KG)
Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: