Меню
Эл-Сөздүк

ар жылы боло турган

annual [‘энйуэл]

Примеры переводов: ар жылы боло турган

Кыргызский Русский
окуу жылы учебный год.
Ишенсе боло турган надежный
Кайсы жылы туулгансыз? Какого вы года?
сиз турган жерди сурап жатат... запрашивает ваше местоположение
Берүүгө болбой турган маалымат Информация не подлежит раскрытию
Категориялар: 1967-жылы төрөлгөндөр Категории: 1967 рождений
18 жаштагы адам депутат боло алабы? Может ли 18-летний человек стал депутатом?
(Handmap) сиз турган жерди сурап жатат. (Handmap) запрашивает ваше местоположение
Биздин үй буга жакшы мисал боло алат. Наш дом очень хороший пример этого.
басма сөз өнүмдөрү турган турпатында; печатная продукция как таковая;
2) тартип бузуу четтетиле турган мөөнөт; 2) термин, чтобы исключить нарушение;
сиз турган жерди (Handmap) аркылуу сурап жатат... запрашивает ваше местоположение через (Handmap)
Камсыздандырууга жол берилбей турган таламдар Интересы Страхование которой не допускаются
Төмөндөгүлөр салык консультанттар боло алышат: Налоговые консультанты могут быть:
Негизинен иллюстрациялардан турган чыгармалар. Работы основном состоят из иллюстраций.
чыгарманын алгачкы жарыяланган жылы көрсөтүлөт. года первого опубликования произведения указывается.
Топту 3-4 кишиден турган чакан тайпаларга бөлүңүз. Разделите группу на более мелкие командами 3 или 4 человек.
Мен бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы туулгам Я родился в тысяча девятьсот девяносто пятом году
Бул-жылы Уундид Нии аттуу кандуу коогалаңы болгон. Это год Вундед Massacre.
Дайыма иштеп турган дүң рыногунун негизги формасы. Основная форма регулярно функционирующего оптового рынка.

Примеры переводов: ар жылы боло турган

Кыргызский Английский
окуу жылы school year.
Ишенсе боло турган Trustworthy
Кайсы жылы туулгансыз? When you were born?
сиз турган жерди сурап жатат... is requesting your location
Берүүгө болбой турган маалымат Information Not For Disclosure
Категориялар: 1967-жылы төрөлгөндөр Categories: 1967 births
18 жаштагы адам депутат боло алабы? May an 18 year old person become a deputy?
(Handmap) сиз турган жерди сурап жатат. (Handmap) is requesting your location
Биздин үй буга жакшы мисал боло алат. Our house is a very good example of this.
басма сөз өнүмдөрү турган турпатында; printed matter as such;
2) тартип бузуу четтетиле турган мөөнөт; 2) the term given to eliminate the violation;
сиз турган жерди (Handmap) аркылуу сурап жатат... is requesting your location through (Handmap)
Камсыздандырууга жол берилбей турган таламдар Interests Insurance of Which Is Not Allowed
Төмөндөгүлөр салык консультанттар боло алышат: Tax consultants may be:
Негизинен иллюстрациялардан турган чыгармалар. Works composed mainly of illustrations.
чыгарманын алгачкы жарыяланган жылы көрсөтүлөт. the year of first publication of the work is indicated.
Топту 3-4 кишиден турган чакан тайпаларга бөлүңүз. Divide the group into smaller teams of 3 or 4 people.
Мен бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы туулгам I was born in nineteen ninety five
Бул-жылы Уундид Нии аттуу кандуу коогалаңы болгон. This is the year of the Wounded Knee Massacre.
Дайыма иштеп турган дүң рыногунун негизги формасы.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: