Меню
Эл-Сөздүк

Убадасыз кишиден, жүрүп кеткен жел артык.

Лучше ветерок случайный, чем человек непостоянный.

Близкие по смыслу пословицы на русском языке:
Его слова на воде писать.

Туда сюда, как попова дуга.

Примеры переводов: Убадасыз кишиден, жүрүп кеткен жел артык.

Кыргызский Русский
Сени жанымдан артык көрөмүн Я люблю тебя больше жизни
Көлгө кеткен жол жакшы элеби? Дорога до озера хорошая?
Бул … багытында кеткен жолбу? Это дорога к …?
Баалар жалпы жонунан кымбаттап кеткен. Там было общее повышение цен.
Өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү Восстановление пропущенного срока
Жана башында биз анча алыс кеткен жокпуз. И мы не получили очень далеко на первый взгляд.
Үй-бүлөлөрдүн эң көп саны 5-6 кишиден турат. Основная часть семей имеют 5-6 членов.
Терисинин токсон алты пайызы күйүп кеткен. Девяносто шесть процентов ожогов.
байланыш кызматына кеткен чыгымдарды төлөө расходы на связь
Сөөк коюуга кеткен чыгымдардын ордун толтуруу Компенсация за затрат на погребение
Топту 3-4 кишиден турган чакан тайпаларга бөлүңүз. Разделите группу на более мелкие командами 3 или 4 человек.
Шаардын борборуна кеткен жолду көргөзүп коёсузбу? Можете мне показать дорогу, которая ведет к центру города?
Шаарга кеткен автобуска кайсы жерден түшсөм болот? Где я могу сесть на автобус который едет в город?
материалдык-техникалык жактан колдоо көрсөтүүгө кеткен чыгашалар. Затраты физических входов.
Ал суралган өлкөдө коргоо мөөнөтү өтүп кеткен учурда корголбогондор. Номера, когда срок охраны уже истек в стране, где она испрашивается.
2001-жыл салыштырганда окуучулардын сөздүк запасы 10,2%га төмөндөп кеткен. Словарный запас учащихся по сравнению с 2001, сократилось на 10,2%.
Кайтарып берүүгө тийиш болгон мүлккө кеткен чыгымдардын ордун толтуруу Компенсация расходов на собственность возвращается
Бала атты теминип, желдирип жүрүп отуруп, дарыянын жээгине келип калдык. Со свистом и пинком, мальчик привел нас к рыси, когда мы приблизились берегу реки.
Ошентип, мен басып жүрүп, ооруп жаткан жамбашым менен, белги издеп жүрдүм. Итак, теперь я шел в фойе, и конечно, это больно, из-за моего бедра, и я как бы был нужен знак.
Полистеги акчанын саны мурункудай болгону менен, баалар кымбаттап кеткен. Цены пошли вверх, пока денежная величина политики остались прежними.

Примеры переводов: Убадасыз кишиден, жүрүп кеткен жел артык.

Кыргызский Английский
Сени жанымдан артык көрөмүн I love you to the moon and back
Көлгө кеткен жол жакшы элеби? Is the road to the lake a good one?
Бул … багытында кеткен жолбу? Is this the road to …?
Баалар жалпы жонунан кымбаттап кеткен. There has been a general rise in prices.
Өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирүү Restoration of the elapsed term
Жана башында биз анча алыс кеткен жокпуз. And we didn’t get very far at first.
Үй-бүлөлөрдүн эң көп саны 5-6 кишиден турат. The bulk of families have 5-6 members.
Терисинин токсон алты пайызы күйүп кеткен. Ninety six per cent burns.
байланыш кызматына кеткен чыгымдарды төлөө communication costs
Сөөк коюуга кеткен чыгымдардын ордун толтуруу Compensation for Burial Expenses
Топту 3-4 кишиден турган чакан тайпаларга бөлүңүз. Divide the group into smaller teams of 3 or 4 people.
Шаардын борборуна кеткен жолду көргөзүп коёсузбу? Will you show me the way to the town center?
Шаарга кеткен автобуска кайсы жерден түшсөм болот? Where can I catch the shuttle bus to the city?
материалдык-техникалык жактан колдоо көрсөтүүгө кеткен чыгашалар. costs of physical inputs.
Ал суралган өлкөдө коргоо мөөнөтү өтүп кеткен учурда корголбогондор. Non-protectable where protection already expired in country where it is claimed.
2001-жыл салыштырганда окуучулардын сөздүк запасы 10,2%га төмөндөп кеткен. The vocabulary of pupils compared to 2001, has fallen by 10.2%.
Кайтарып берүүгө тийиш болгон мүлккө кеткен чыгымдардын ордун толтуруу Compensation of Expenses on Property to be Returned
Бала атты теминип, желдирип жүрүп отуруп, дарыянын жээгине келип калдык. With a whistle and a kick, the boy brought us to a trot as we approached the river's edge.
Ошентип, мен басып жүрүп, ооруп жаткан жамбашым менен, белги издеп жүрдүм. So by now I was walking the lobby, and of course, that hurt, because of my hip, and I kind of needed a sign.
Полистеги акчанын саны мурункудай болгону менен, баалар кымбаттап кеткен. Prices went up, yet the monetary quantity of the policy remained the same.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: