Меню
Эл-Сөздүк

Сүрөткө тарткан болбойт

Фотографировать запрещено

Сүрөткө тарткан болбойт

No photography allowed

Примеры переводов: Сүрөткө тарткан болбойт

Кыргызский Русский
Ашканга болбойт! Обгон запрещен!
От жакканга болбойт Костры разводить нельзя
портко кирүүгө болбойт порт не доступен
Абалга кирүүгө болбойт режим недоступен
Сүрөткө тарткан болбойт Фотографировать запрещено
түзмөктү кошууга болбойт Не удалось добавить устройство
Кадастрдык сүрөткө тартуу Кадастр обследования
түзмөктү жок кылууга болбойт удалось удалить устройство
Анын чечимине даттанууга болбойт. Его решения не могут быть обжалованы.
Текст абалында колдонууга болбойт . Нельзя использовать в режиме Текст телефона.
арзандатуу/кошууну жок кылууга болбойт не может упразднению скидки / надбавки.
кайгылуу, капалуу, аза тарткан, аянычтуу скорбный
төлөмдүн бул түрүнүн чегин жабууга болбойт не может закрыть чек для этого типа оплаты
Электрондук почтаны азыр өзгөртүүгө болбойт . Невозможно изменить e-mail сих пор.
Бул ККМ-да сынак сабын басып чыгарууга болбойт Невозможно печатать тестовую строку на этом ККМ
Ал жерде сүрөткө тартканга мүмкүнчүлүк болобу? Будет ли возможность сделать несколько фотографий?
Шериктердин жалпы чыгашалары жана тарткан зыяны Общие расходы и убытки Партнеров
"Үнсүз" абалынын баптоолорун өзгөртүүгө болбойт . Невозможно изменить тихую установку режима.
Бул ККМ-да алдын ала чекти басып чыгарууга болбойт Невозможно печатать prereceipt на этом СКК
Мурда ачылган эсептин валютасын өзгөртүүгө болбойт. Валюта игрового счета, который уже открыт не может быть изменен.

Примеры переводов: Сүрөткө тарткан болбойт

Кыргызский Английский
Ашканга болбойт! No passing!
От жакканга болбойт No fires/barbecues
портко кирүүгө болбойт port not available
Абалга кирүүгө болбойт the mode is unavailable
Сүрөткө тарткан болбойт No photography allowed
түзмөктү кошууга болбойт unable to add device
Кадастрдык сүрөткө тартуу Cadastre Survey
түзмөктү жок кылууга болбойт unable to remove device
Анын чечимине даттанууга болбойт. His decisions may not be appealed.
Текст абалында колдонууга болбойт . Can not use in text phone mode .
арзандатуу/кошууну жок кылууга болбойт can not abolition discounts/allowances.
кайгылуу, капалуу, аза тарткан, аянычтуу sorrowful
төлөмдүн бул түрүнүн чегин жабууга болбойт can not close the check for this type of payment
Электрондук почтаны азыр өзгөртүүгө болбойт . Can not edit Email now .
Бул ККМ-да сынак сабын басып чыгарууга болбойт Cannot print test string on this KKM
Ал жерде сүрөткө тартканга мүмкүнчүлүк болобу? Will there be an opportunity to take some photographs?
Шериктердин жалпы чыгашалары жана тарткан зыяны Partners' Common Expenses and Losses
"Үнсүз" абалынын баптоолорун өзгөртүүгө болбойт . Cannot change silent mode setting .
Бул ККМ-да алдын ала чекти басып чыгарууга болбойт Cannot print prereceipt on this CCM
Мурда ачылган эсептин валютасын өзгөртүүгө болбойт. The currency of the game account, which has already been opened can’t be changed.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: