Меню
Эл-Сөздүк

Каршы жарнама

КАРШЫ ЖАРНАМА – анын натыйжаларын жоюу максатында таркатылуучу, туура эмес жарнаманы жокко чыгаруу. КР жарнама жөнүндөгү мыйзамын бузуучу К. ж. жөнүндө чечим кабыл алган жекебасарга каршы орган (анын аймактык органы) тарабынан аныкталган мөөнөттө К. ж. жүргүзүүгө милдеттүү.

Примеры переводов: Каршы жарнама

Кыргызский Русский
каршы голосовать не
жарнама Реклама
Аппеляциялык кеңеште каралуучу каршы пикир Возражения, рассматриваемые в Апелляционный совет
Каршы пикир берилгенде алым төлөнүүгө тийиш. Плата взимается за подачу апелляции.
Коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүчү органдар Ведомства, отвечающие за борьбу с коррупцией
Азыр болсо, тилекке каршы, андай болбой калган. И теперь эта была разрушена.
Отургучтун аркасын жаткызсам каршы эмессизби? Вы не возражаете, если я откину свое сиденье назад?
Коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизги принциптери Основные принципы борьбы с коррупцией
Коррупцияга каршы күрөш жаатында укуктук жөнгө салуу Правовое регулирование в области борьбы с коррупцией
Бирок, иш жүзүндө бул ураанга эч ким каршы чыккан эмес. Тем не менее, практически никто не возражает против этого лозунга.
Мамлекеттик кызматка жалдоодо кодулоого каршы чаралар Анти - дискриминационные меры в сфере занятости государственной службы
Укукка каршы таламдарды камсыздандырууга жол берилбейт. Страхование противоправных интересов не допускается.
Так ушул нерсени, эл, тилекке каршы, түшүнбөйт же көрбөйт. И это то, что люди не понимают, то, что они не видят.
Ал сегиз калыс, бир дагы добуш «каршы» болбой кабыл алынды. Оно прошло всего восемь воздержавшихся и ни одна из стран, голосовавших против.
Реестрден чыгарууга каршы соттук тартипте даттанууга болот. Патентный поверенный может опротестовать исключению из реестра в судебном порядке.
Ага каршы сын-пикир жөнүндө толугураак маалымат алуу үчүн, Х.Л.A. Критику см HLA
Мындай төмөндөтүүгө пайдалануучулардын кимиси каршы болмок эле? Каких пользователя будет иметь возражений против такого сокращения?
Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ ЗАКОН КР по борьбе с коррупцией
Ал, мисалы, баңги заттарга каршы катаал мыйзамдардын тарапкери болгон. Он был активным сторонником, например, более жестких законов приговора наркотиков.
Туракжайда жашагандардын эркине каршы эчкимдин ага кирүүгө укугу жок. Никто не имеет право проникать в жилище против воли тех, кто проживает в нем.

Примеры переводов: Каршы жарнама

Кыргызский Английский
каршы vote no
жарнама Advertisement
Аппеляциялык кеңеште каралуучу каршы пикир Objections considered in the Appellate Council
Каршы пикир берилгенде алым төлөнүүгө тийиш. The fee is charged for filing of the appeal.
Коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүчү органдар Agencies responsible for fighting corruption
Азыр болсо, тилекке каршы, андай болбой калган. And now this has been destroyed.
Отургучтун аркасын жаткызсам каршы эмессизби? May I settle my seat back?
Коррупцияга каршы күрөшүүнүн негизги принциптери Main principles of fighting corruption
Коррупцияга каршы күрөш жаатында укуктук жөнгө салуу Legal regulation in the field of fighting corruption
Бирок, иш жүзүндө бул ураанга эч ким каршы чыккан эмес. Yet practically nobody objected to this slogan.
Мамлекеттик кызматка жалдоодо кодулоого каршы чаралар Anti - Discriminatory Measures in Civil Service Employment
Укукка каршы таламдарды камсыздандырууга жол берилбейт. Insurance of unlawful interests shall not be allowed.
Так ушул нерсени, эл, тилекке каршы, түшүнбөйт же көрбөйт. And this is what people don’t realize, what they don’t see.
Ал сегиз калыс, бир дагы добуш «каршы» болбой кабыл алынды. It passed with only eight abstentions and no countries voting against.
Реестрден чыгарууга каршы соттук тартипте даттанууга болот. Patent attorney may appeal against the exclusion from the Register in legal form.
Ага каршы сын-пикир жөнүндө толугураак маалымат алуу үчүн, Х.Л.A. For a critique, see H.L.A.
Мындай төмөндөтүүгө пайдалануучулардын кимиси каршы болмок эле? What kind of user would have an objection against such a reduction?
Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ THE LAW OF THE KYRGYZ REPUBLIC On Fighting Corruption
Ал, мисалы, баңги заттарга каршы катаал мыйзамдардын тарапкери болгон. He was a strong advocate, for example, of tougher drug sentencing laws.
Туракжайда жашагандардын эркине каршы эчкимдин ага кирүүгө укугу жок. No one has the right to penetrate into the dwelling against the will of those who reside in it.

Можете поискать примеры использование слово Эл-Создук: